14.8 C
Belgrade
ponedeljak, 27 septembra, 2021

SPALITI IH NA VISOKOM NAPONU: Pljačkaće do poslednjeg dana!

NAJČITANIJE

- Advertisement -

Dežurna

Pljačkaće do poslednjeg dana, uoči hapšenja

Spaliti ih na visokom naponu

Brat premijerke Ane Brnabić suvlasnik je akcionarskog privrednog društva Asseco SEE d.o.o , koje je registrovano u inostranstvu. Sestra mu omogućuje milionske zarade, na tenderima bez procedure za javne nabavke, direktnom pogodbom. Pljačkaće do zadnjeg dana, do pred samo hapšenje

M. Hadžić o pljački

- Advertisement -

Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“ je nakon sprovedenog postupka javne nabavke zaključilo ugovor na osnovu kog je nabavljen Sistem za upravljanje dokumentacijom DMS, a čiju isporuku i implementaciju je izvršilo Privredno društvo „Asseco SEE“ d.o.o.

Nekoliko desetina miliona evra sestra Ana dala je svom bratu Igoru, kroz ugovore o javnim nabavkama. Ko će kome, ako ne svoj svome. Pljačka naše Srbije.

Pod pritiskom javnosti, Igor je morao da podnese ostavku na mesto direktora, jer je firma registrovana u inostranstvu, a reč je o krvavoj pljački.

- Advertisement -

“Isti sistem pušten je u rad 20.07.2017. godine i kao takav predstavlja aplikativnu podršku kompletnom poslovanju Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“ i čini osnovni repozitorijum za svu dokumentaciju u elektronskom obliku kod naručioca.

Operativni sloj DMS sistema čini rešenje „WebDuc“ a za koje je Privredno društvo „Asseco SEE“ d.o.o. nosilac autorskih prava i vlasnik izvornog koda, te je jedini privredni subjekt ovlašćen za vršenje usluge pružanja podrške i održavanja navedenog softerskog sistema. Imajući u vidu napred navedeno postoji potreba da se nabavka sprovede u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnešenje ponuda.

Uprava za javne nabavke Republike Srbije dala je pozitivno mišljenje broj 404-02-1940/20 od 29.04.2020. godine o osnovanosti primene pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama ( „Sl. glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: ZJN) Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“ Beograd donosi 21.07.2021.:

ODLUKU o dodeli ugovora

1.U pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda javne nabavke usluga – Usluga podrške za sistem DMS, broj 81 20, Ugovor se dodeljuje ponuđaču „Asseco SEE“ d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića br.19g, u ukupnom iznosu od 26.976.000,00 dinara bez PDV-a, a saglasno Izveštaju o stručnoj oceni ponuda broj 700-00-JN-47/2020-011 od 20.07.2020. godine.

2.Ovu Odluku objaviti Na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca, u roku od 3(tri) dana od dana donošenja.

Obrazloženje pljačke

U skladu sa Planom javnih nabavki Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“ Beograd za 2020. godinu, Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“ Beograd doneo je Odluku o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, broj 700-00-JN-47/2020-002 od 22.05.2020. godine, javne nabavke broj 81 20.

Nabavka se sprovodi u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, a u skladu sa članom 36 stav 1. tačka 2 ZJN. Naime, Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“ je, nakon sprovedenog postupka javne nabavke, zaključilo ugovor na osnovu kog je nabavljen Sistem za upravljanje dokumentacijom DMS, a čiju isporuku i implementaciju je izvršilo Privredno društvo „Asseco SEE“ d.o.o. Isti sistem pušten je u rad 20.07.2017. godine i kao takav predstavlja aplikativnu podršku kompletnom poslovanju Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“ i čini osnovni deo repozitorijum za svu dokumentaciju u elektronskom obliku kod naručioca.

Operativni sloj DMS sistema čini rešenje „WebDuc“ a za koje je Privredno društvo „Asseco SEE“ d.o.o. nosilac autorskih prava i vlasnik izvornog koda, te je jedini privredni subjekt ovlašćen za vršenje usluge pružanja podrške i održavanja navedenog softerskog sistema. Imajući u vidu napred navedeno postoji potreba da se nabavka sprovede u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda. Uprava za javne nabavke Republike Srbije dala je pozitivno mišljenje broj 404-02-1940/20 od 29.04.2020. godine o osnovanosti primene pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.

Predmet javne nabavke su usluge – Usluga podrške za sistema DMS, ORN: 72261000 usluge softerske podrške, procenjene vrednosti 27. 000.000,00 dinara bez obračunatog PDV-a.

Za navedenu javnu nabavku tj. pljačku naručilac je objavio obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda dana 26.06.2020. godine na Portalu javnih nabavki i internet stranici www.ems.rs. Takođe, dana 26.06.2020. godine naručilac je uputio poziv za podnošenje ponuda, elektronski (mejlom) i preporučeno putem pošte, ponuđaču „Asseco SEE“ d.o.o. Beograd.

- Advertisement -
- Advertisement -

Srodni članci

Ostavite komentar

Najnovije vesti