Naša Borba

Privatnost

ZAŠTITA PRIVATNOSTI I TAJNOST PODATAKA

NAŠA BORBA može prikupljati izvesne informacije ili lične podatke automatski generisane ili obezbeđene od strane posetilaca ili korisnika internet izdanja NAŠA BORBA  (u daljem tekstu: podaci o korisnicima). Podaci o  korisnicima mogu uključivati i informacije koje se mogu individualno identifikovati u odnosu na određeno lice (IP adresa), kao i zbirne informacije o korisnicima.

NAŠA BORBA poštuje anonimnost i privatnost svojih korisnika. NAŠA BORBA može prikupljati lične podatke korisnika samo uz njihovu saglasnost. Navedeni podaci će se koristiti u svrhu informisanja korisnika, radi boljeg uvida i razumevanja potreba i zahteva korisnika NAŠA BORBA, kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja usluga.

COOKIES

Cookies su informacije sačuvane na hard disku korisnika koje služe boljem funkcionisanju NAŠA BORBA. U standardnoj postavci,  računar korisnika prihvata cookies-e, a ukoliko ih korisnik želi isključiti,  korisniku više neće biti dostupne opcije poput brzog odabira jednim klikom ili personalizovane početne stranice. 

NAŠA BORBA se ne služi cookies-ima za čuvanje ličnih podataka, stoga je  privatnost korisnika uvek zagarantovana.

LINKOVI NA DRUGE WEB STRANICE I OGLAŠIVAĆI

NAŠA BORBA sadrži i podatke i informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih lica (linkovi) koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. NAŠA BORBA nema nadzor nad navedenim podacima i informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti vezane za sadržaj na Internet stranicama kreiranim od strane trećih lica.

NAŠA BORBA nije odgovorna za sadržaj stranica oglašivača na internet izdanju NAŠA BORBA  kao ni za bilo kakvu štetu nastalu reklamiranjem.Poslovni odnos između oglašivača i korisnika na stranicama NAŠA BORBA i izvan njih isključivo se zasniva na poslovnom dogovoru oglašivača i korisnika te NAŠA BORBA nije odgovorna za bilo kakvu moguću štetu proizašlu iz takvog poslovnog odnosa.

 

Alt="Naša Borba"
Privatnost