Uslovi korišćenja

UsloviKorišćenja

SADRŽAJ I USLUGE

NAŠA BORBA, kao internet javno glasio, svojim korisnicima omogućava korišćenje i pristup različitim sadržajima koji uključuju Internet vesti, kolumne, foto galerije, blog besplatne sadržaje i linkove na druge web stranice. Korišćenje sadržaja omogućeno je u skladu sa ovim uslovima korišćenja. Korišćenjem bilo kog dela, kao i podsajtova NAŠA BORBA i njenog osnivača smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

NAŠA BORBA ima autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava NAŠA BORBA i podložno je tužbi.

NAŠA BORBA zadržava pravo ukidanja i promene izgleda, sadržaja i uslova korišćenja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni deo NAŠA BORBA, bez obaveze prethodne najave.

KOMENTARI ČITALACA

Čitaoci mogu da komentarišu vest i iznesu svoje mišljenje u pogledu objavljene vesti. Prilikom registracije za objavljivanje komentara na vesti objavljene na internet adesi NAŠA BORBA, korisnik je dužan da se pridržava sledećih pravila o objavljivanju komentara:

Nije dozvoljeno postavljati, objavljivati, upućivati na, niti prenositi bilo koji sadržaj koji:

·         povređuje, lišava ili ugrožava autorska imovinska ili moralna prava, žig, poslovnu tajnu ili druga prava intelektualne svojine ili prava na privatnost i zaštitu ličnih podataka bilo kog trećeg lica;

·         povređuje ili podstiče bilo koje ponašanje koje bi moglo da predstavlja kršenje bilo kog važećeg propisa ili bi predstavljao osnov za utvrđivanje građanske odgovornosti;

·         je prevaran, obmanjujući, neistinit;

·         je namenjen deci ili koji se može smatrati namenjenim deci, u skladu sa odredbama zakona o zaštiti dece na internetu

·         je uvredljiv, opscen, pornografski, vulgaran ili klevetnički;

·         promoviše diskriminaciju, netoleranciju, rasizam, mržnju, uznemiravanje ili zlostavljanje bilo kog pojedinca ili grupe;

·         je nasilan ili preteći ili promoviše nasilje ili radnje koje predstavljaju pretnju prema bilo kom licu ili entitetu;

·         promoviše nezakonite ili štetne radnje ili supstance.

NAŠA BORBA zadržava pravo da u svakom trenutku, bez prethodnog obaveštavanja, ukloni ili onemogući pristup bilo kom sadržaju i nalogu po našem utvrđenju, za koji se utvrdi da predstavlja kršenje odredaba ili da je na drugi način štetan za NAŠA BORBA.

Ne može se objaviti lični pisani zapis, zapis lika i zapis glasa bez pristanka lica čije reči, glas odnosno lik sadrži, ako se pri objavljivanju može zaključiti koje je to lice, takođe ni bez pristanka onoga kome su namenjeni, odnosno onoga na koga se odnose, ako bi objavljivanjem bilo povređeno pravo na privatnost ili koje drugo pravo tog lica.

Zabranjeno je modifikovati, prilagođavati, neovlašćeno pristupati NAŠA BORBA ili modifikovati drugi sajt na način kojim bi se treća lica mogla dovesti u zabludu o njegovoj povezanosti sa NAŠA BORBA. Zabranjeno je postavljati, hostovati ili prenositi “netražene” mailove, sms poruke ili spam poruke, virusi ili kodovi koji imaju destruktivnu prirodu.

Redakcija NAŠA BORBA zadržava pravo izbora komentara koji će biti objavljeni, kao i pravo skraćivanja komentara. Redakcija NAŠA BORBA nema obavezu obrazlaganja odluka vezanih za skraćivanje komentara i njihovo objavljivanje. Ne objavljuju se komentari koji predstavljaju komentar drugih (već objavljenih) komentara, kao ni polemike između komentatora, osim u slučaju drugačije procene redakcije NAŠA BORBA.

Učestvovanje u diskusijama ili polemikama, može se vršiti putem registracije na  NAŠA BORBA forumu.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI I TAJNOST PODATAKA

NAŠA BORBA može prikupljati izvesne informacije ili lične podatke automatski generisane ili obezbeđene od strane posetilaca ili korisnika internet izdanja NAŠA BORBA  (u daljem tekstu: podaci o korisnicima). Podaci o  korisnicima mogu uključivati i informacije koje se mogu individualno identifikovati u odnosu na određeno lice (IP adresa), kao i zbirne informacije o korisnicima.

NAŠA BORBA poštuje anonimnost i privatnost svojih korisnika. NAŠA BORBA može prikupljati lične podatke korisnika samo uz njihovu saglasnost. Navedeni podaci će se koristiti u svrhu informisanja korisnika, radi boljeg uvida i razumevanja potreba i zahteva korisnika NAŠA BORBA, kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja usluga.

COOKIES

Cookies su informacije sačuvane na hard disku korisnika koje služe boljem funkcionisanju NAŠA BORBA. U standardnoj postavci,  računar korisnika prihvata cookies-e, a ukoliko ih korisnik želi isključiti,  korisniku više neće biti dostupne opcije poput brzog odabira jednim klikom ili personalizovane početne stranice. 

NAŠA BORBA se ne služi cookies-ima za čuvanje ličnih podataka, stoga je  privatnost korisnika uvek zagarantovana.

LINKOVI NA DRUGE WEB STRANICE I OGLAŠIVAĆI

NAŠA BORBA sadrži i podatke i informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih lica (linkovi) koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. NAŠA BORBA nema nadzor nad navedenim podacima i informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti vezane za sadržaj na Internet stranicama kreiranim od strane trećih lica.

NAŠA BORBA nije odgovorna za sadržaj stranica oglašivača na internet izdanju NAŠA BORBA  kao ni za bilo kakvu štetu nastalu reklamiranjem.Poslovni odnos između oglašivača i korisnika na stranicama NAŠA BORBA i izvan njih isključivo se zasniva na poslovnom dogovoru oglašivača i korisnika te NAŠA BORBA nije odgovorna za bilo kakvu moguću štetu proizašlu iz takvog poslovnog odnosa.

LIČNA, AUTORSKA I DRUGA PRAVA

Sadržaj NAŠA BORBA je zaštićen autorskim pravima. Sadržaj objavljen od strane NAŠA BORBA ne sme se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka NAŠA BORBA ili  upotrebiti na bilo koji način koji može prouzrokovati štetu NAŠA BORBA ili bilo kom trećem licu, osim pod uslovima propisanim Zakonom o autorskom i srodnim pravima.

Ukoliko bilo ko smatra da je sadržaj objavljen na stranicama NAŠA BORBA podesan da povredi lično, autorsko ili drugo pravo ili interes, može od odgovornog urednika zahtevati objavu odgovora ili ispravke, odnosno otklanjanja navodne povrede.

Obaveštenje o eventualnoj povredi, odnosno podneti odgovor ili ispravka, mora da sadrži opis, vrstu i prirodu neistinitosti, nepotpunosti ili netačnosti prenosa sadržaja, odnosno druge povrede, te lokaciju (tj. URL adresa) ili druge informacije dovoljne za identifikaciju predmetnog sadržaja, kao i instrukcije za njegovo otklanjanje.

Odgovorni urednik nije dužan da objavi odgovor ili ispravku ako ona ne ispunjava zakonom predviđene uslove.

„OMLADINSKI RAZVOJNI POKRET SRBIJE“