U toku konkursi za specijalce i Kobre: Kolike su plate i koji su uslovi?

Obavezno pročitajte

Kako je ranije objavljeno, Vlada Srbije dala je saglasnost na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o platama profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, kojim se od ovog meseca omogućavaju veća primanja pripadnicima specijalnih jedinica, objavljeno je u Službenom vojnom listu. U međuvremenu, traju konkursi Ministarstva odbrane i Vojske Srbije za profesionalne vojnike.

Kako su pre nešto manje od mesec dana najavili, pored osnovnog koeficijenta u službi u određenim jedinicama, profesionalnom vojnom licu pripada koeficijent za posebne uslove službe, zbog težine, karaktera i trajanja rada, koji se utvrđuje u koeficijentu većem od osnovnog.

- Advertisement -

Tada je najavljeno da će brigadni generali 72. brigade za specijalne operacije, 63. padobranske brigade i Odreda Vojne policije specijalne namene „Kobre“ imati uvećanje osnovnog koeficijenta za 2,284, oficiri 2,635, podoficiri 2,811, a profesionalni vojnici za 3,050.

Pravilnikom o platama profesionalnih pripadnika Vojske Srbije propisano je i da se profesionalnom pripadniku Vojske Srbije iz sastava „Kobri“ za dane kada je angažovan na realizaciji mera preventivno-tehničke zaštite i fizičke zaštite određenih osoba i objekata, plata za taj rad uvećava u paušalnom iznosu od 25 odsto od pripadajuće plate za puno radno vreme.

vojska srbije vojnici vojnik Foto Shutterstock
Shutterstock

Pored toga, rukovodioci obezbeđenja određenih osoba, dobiće još 25 odsto povećanje plate, koliko i zaposleni u Vojnotehničkom institutu, pripadnici Vojne policije 15 odsto, a inspektori na službi u Inspektoratu odbrane 10 odsto.

„Plata sa dežurstvima do 320 hiljada“

Podsetimo, početkom godine, načelnik Generalštava Vojske Srbije, general Milan Mojsilović najavio je da će „projekat 5.000“ za popunu specijalnih jedinica trajati dve godine.

Glavni bezbednosni zadatak, kako je tada kazao predsednik, biće da se broj pripadnika specijalnih jedinica sa 1600 podigne na 5000 i da im osnovica plate bude veća od 2000 evra, da bi se tako brojni i finansijski motivisani našli pri ruci gde zatreba, pisao je portal Vreme.

FoNet/Ministarstvo odbrane

Samo nedelju dana nakon toga, vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić, kazao je da će plata specijalaca iznositi više od 200.000 dinara, a sa dežurstvima plata će izbositi i 300.000 do 320.000 dinara.

„Dakle, želimo i da tim ogromnim platama podstaknemo mlade da se prijave za specijalne jedinice Vojske Srbije“, rekao je Vučić, preneo je portal RTS.

Juriš ka „projektu 5.000“

Na osnovu odluke vrhovnog komandanta Vojske Srbije i predsednika Aleksandra Vučića, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije raspisali su početkom avgusta drugi ciklus konkursa za prijem novih pripadnika u 72. brigadu za specijalne operacije i Odred vojne policije specijalne namene „Kobre“.

Ministarstvo odbrane

Generalštab Vojske Srbije raspisao je konkurs za prijem profesionalnih vojnika za poziciju protivterorista, u odred vojne policije specijalne namene „Kobre“ na određeno vreme zbog upražnjenih mesta.

Opšti uslovi za zainteresovane kandidate su:

 • da su punoletni državljani Republike Srbije;
 • da su zdravstveno i psihofizički sposobni za službu u Vojsci Srbije;
 • da imaju odgovarajuću stručnu spremu za radno mesto za koje konkurišu;
 • da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • da nisu stariji od 30 godina, u trenutku prijave na javni konkurs;
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, i da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest (6) meseci;
 • da su bezbednosno provereni i da nema bezbednosnih smetnji za prijem na radna mesta na koja konkurišu i
 • da su završili vojnu obuku sa oružjem, a pravo na prijavu na konkurs imaju i kandidati koji nisu završili vojnu obuku sa oružjem predviđenu članom 39. tačka 9) Zakona o Vojsci Srbije, a koji će biti upućeni na osnovnu vojnu obuku sa oružjem, radi sticanja uslova za prijem u profesionalnu vojnu službu.
Tanjug/Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije

Posebni uslovi su da su plivači i da imaju srednje obrazovanje.

Selekcija prijavljenih kandidata vrši se na osnovu nivoa završene škole, osnovne psihološke procene kandidata, medicinsko-zdravstvene procena, ulazne provere fizičke sposobnosti, bezbednosne provera i selektivne obuke.

Sa onim kandidatima koji budu izabrani zaključiće se ugovor o radu na određeno vreme na period od šest meseci, uz mogućnost produženja ugovora o radu na period do tri godine i obnavljanja istog, navodi se u konkursu.

Zbog upražnjenih mesta, Generalštab Vojske Srbije raspisao je konkurs za prijem profesionalnih vojnika u 72. brigadu za specijalne operacije na određeno vreme.

Opšti uslovi konkursa su:

 • da su punoletni državljani Republike Srbije;
 • da su zdravstveno i psihofizički sposobni za službu u Vojsci Srbije;
 • da imaju odgovarajuću stručnu spremu za radno mesto za koje konkurišu;
 • da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • da nisu stariji od 30 godina u trenutku prijave na javni konkurs;
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti i da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest (6) meseci;
  da su bezbednosno provereni i da nema bezbednosnih smetnji za prijem na radna mesta na koja konkurišu i
 • da su završili vojnu obuku sa oružjem, a pravo na prijavu na konkurs imaju i kandidati koji nisu završili vojnu obuku sa oružjem predviđenu članom 39. tačka 9) Zakona o Vojsci Srbije, a koji će biti upućeni na osnovnu vojnu obuku sa oružjem radi sticanja uslova za prijem u profesionalnu vojnu službu.

Posebni uslov konkursa je da prijavljeni kandidati znaju da plivaju.

Selekcija prijavljenih kandidata vrši se na osnovu nivoa završene škole, osnovne psihološke procene kandidata, medicinsko-zdravstvene procena, ulazne provere fizičke sposobnosti, bezbednosne provera i selektivne obuke.

Sa izabranim kandidatima zaključuje se ugovor o radu na određeno vreme na period od šest meseci, uz mogućnost produženja ugovora o radu na period do tri godine i obnavljanja istog, ističe se u konkursu.

SourceN1

Ostavite komentar

Najnovije objave

EULEKS: Nismo bili sprečeni da prisustvujemo ili posmatramo operaciju u Banjskoj

Misija Euleks na Kosovu je saopštila da ni na koji način nije bila sprečena da prisustvuje ili posmatra operacije...

Još priča na sličnu temu