Srbijagas objavio dodatno „pojašnjenje računa za decembar“

Obavezno pročitajte

Sve vreme plaćam više nego što mi piše na računu za gas, a sada još treba da platim i neku zateznu kamatu, kaže korisnik Srbijagasa koji se obratio redakciji N1 zbog razrezanog iznosa na decembarskom računu. I nije jedini.

Srbijagas je, novim saopštenjem, pokušao da objasni zašto problem sa manje razumljivim računima za decembar, kako se ističe – „jeste nastupio zbog štrajka Pošta Srbije“.

- Advertisement -

Podsetimo, kao što je portal N1 već pisao, prebacivanje već plaćenih oktobarskih računa na „ponovno“ plaćanje uz decembarsku potrošnju zbunilo je korisnike Srbijagasa. Iako su svima njima novembarski računi bili umanjeni upravo za iznos plaćen na ime oktobarske potrošnje, što Srbijagas pravda produženim rokom plaćanja zbog štrajka poštara pa bi u konačnom rezultatu potrošači trebalo da budu „na istom“ – čini se da nije baš tako.

Naime, zbog toga što su platili tačno onoliko koliko im je Srbijagas razrezao za novembarsku potrošnju (a svi koji su platili oktobarske račune na vreme bili su, zbog obračuna ovog javnog preduzeća – u preplati, pa im je novembarska potrošnja za toliko umanjena) praktično imaju obračunatu zateznu kamatu.

„Problem sa manje razumljivim računima, jeste nastupio zbog štrajka  ‘Pošta Srbije’, bez želje da ulazimo u opravdanost štrajka zaposlenih“, navodi Srbijagas u drugom po redu saopštenju koje se odnosi na decembarske račune za utrošen gas.

Ovo javno preduzeće podseća da je štrajk poštara počeo krajem oktobra meseca i trajao do druge polovine novembra, „a u tom periodu se šalju računi građanima, jer Srbijagas ima ugovor sa Poštom o štampanju i slanju računa na kućne adrese“.

„Imajući u vidu tada nastalo stanje, a u želji da kupci gasa ne budu oštećeni za obračunatu kamatu, „Srbijagas“ je na svom sajtu, a i preko medija dao saopštenje u kome informiše svoje kupce da računima mogu pristupiti preko platforme ‘Moj Srbijagas’ i tamo videti svoje obaveze u prethodnom periodu“, navodi se u saopštenju.

Srbijagas dodaje da je, pošto dobar deo kupaca nema pristup internet, a time i platformi Srbijagasa, „kupce obavestio da im se valuta (rok za plaćanje) pomera sa 15. novembra na 15. decembar“.

„Time je Srbijagas učinio ustupak kupcima, jer bi im se u suprotnom obračunavala kamata za kašnjenje u plaćanju“, ističe Srbijagas.

Kupci, kažu, treba pažljivo da gledaju na svakom računu šta je potrošnja za tekući mesec, a šta iznos za uplatu.

Šta je potrošnja, a šta iznos za uplatu

„Iznos za uplatu obuhvata osim iznosa računa i sve prethodne dospele obaveze za gas ili kamatu kao i više uplaćen iznos / preplata.  Stavka dug na decembarskom računu kod kupaca koji redovno izmiruju svoje obaveze podrazumeva iznos dospelog oktobarskog računa zbog promene valute dospeća oktobarskog računa, a kod kupaca koji imaju neplaćene obaveze iz ranijeg perioda po bilo kom osnovu, obuhvata stanje duga na dan 31. decembar 2023. godine“, navodi dalje Srbijagas u saopštenju.

Što se samih računa tiče, dodaje se u saopštenju – „kod kupaca koji redovno izmiruju svoje obaveze, nemaju dug za period pre 1. oktobra i koji su svoju obavezu izmirili za oktobar mesec pre valute (roka za plaćanje) ona je u računu za novembar iskazana kao preplata, a sve je dovedeno u normalno stanje sa decembarskom fakturom, jer je u međuvremenu dospela na naplatu oktobarska faktura“.

„Ponavljamo, da su fakture za oktobar stigle na kuće adrese kupaca početkom novembra (kada uvek i stižu, pre isteka valute-roka plaćanja), imale bi valutu 15. novembar i ne bi bilo potrebe za pomeranje valute i tretiranje uplata za oktobar kao preplate. Ovo je učinjeno da se izađe u susret kupcima i nema nikakve veze sa izborima kako je navedeno u tekstu na nekim sajtovima“, ističe Srbijagas.

Ovo javno preduzeće je, uz saopštenje, „kao potvrdu svega navedenog“ dostavilo konkretne račune za kupca za potrošnju za septembar, oktobar, novembar i decembar 2023. godine, koji uredno izmiruje svoje obaveze.

U objavi na sajtu Srbijagasa vidi se da je, u slučaju ovog kupca koji je uredno plaćao svoje mesečne račune, na decembarskom ipak zaračunat iznos – zatezne kamate, doduše u iznosu od 10,35 dinara, na iznos duga od 2.101,44 dinara (što je iznos na vreme plaćenog oktobarskog računa, za koliko je posle toga smanjen novembarski račun, da bi se taj iznos pojavio kao dug na decembarskom računu).

Sva četiri računa koja je objavio Srbijagas možete da pogledate ovde: račun za septembar 2023račun za oktobar 2023račun za novembar 2023. i račun za decembar 2023..

SourceN1

Ostavite komentar

Najnovije objave

VLADIMIR PUTIN: Vukli su nas za nos, trebalo je ranije započeti dejstva u Ukrajini

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je jedino zbog čega bi moglo da se žali to što Rusija nije...

Još priča na sličnu temu