LEKARI ZA NAUKU: Ostavka Lončara i kriznog štaba, krivična prijava i protiv Brnabić! SVI NA ROBIJU!

Obavezno pročitajte

Javno obaveštenje Republičkom javnom tužiocu Zagorki Dolovac. Ovo pravno obaveštenje ima svojstvo da se koristi na sudu da ste bili informisani da u skladu sa vašim nadležnostima izvršite pokretanje krivične odgovornosti svih nosilaca državnih i javnih funcija u Vladi R. Srbije u vezi sa postupcima, odlukama i propustima rukovođenja kovid krizom, takođe na tapetu je i krizni štab.

UG „Lekari i roditelji za nauku i etiku“ (LRNE) traži od Republičkog javnog tužioca, Zagorke Dolovac, da HITNO pokrene krivičan postupak protiv predsednice Vlade R. Srbije, Ane Brnabić, ministra zdravlja Lončara, svih aktuelnih članova Kriznog štaba, poverenice za zaštitu ravnopravnosti Brankice Janković i svih njihovih saučesnika radi sledećih krivičnih dela kojima ruše Ustav, rade suprotno podnetoj zakletvi koju su dali kada su postavljeni i izbrani na javne funkcije, koji sa najviših državnih funkcija podstrekuju diskriminaciju svojim neutemeljenim na nauci i etici odlukama i izjavama, rade na narušavanju nacionalne i demografske bezbednosti i javnog zdravlja.

Tražimo da sve nadležne institucije HITNO pokrenu postupak za sve gore navedene, radi utvrđivanja i nakon toga procesuiranja radi počinjenih sledećih KRIVIČNA DELA :

- Advertisement -

1. Suspenzije Ustava R.Srbije koji se odnosi na zajamčena prava i slobode, pravo na slobodu izbora, pravo na lični i telesni integritet, pravo na rad donoseći odluke kojima se ne sprečava Kovid epidemija

2. Kršenja člana 6. Ustava koja se odnosi na zabranu sukoba interesa , zbog učešća članova Kriznog štaba na projektima farmakoindustrije koja proizvodi vakcine i ostala sredstva

3. Kršenja člana 46. Ustava o slobodi mišljenja i izražavanja,

4. Kršenja člana 51. Ustava koji se odnosi Pravo na obaveštenost, tj. pravo na potpunu, istinitu i blagovremenu informaciju koju građani Srbije nisu dobili u vezi Kovid krize.

5. Kršenja Krivičnog zakona u poglavlju 13. koje se odnosi na Krivična dela protiv života i tela,

6. Kršenja Krivičnog zakona poglavlja 14. koja se odnose na krivična dela Protiv sloboda i prava čoveka i građanina

7. Kršenja Krivičnog zakona poglavlja 16. koje se odnosi na krivična dela Protiv prava po osnovu rada

8. Kršenja Krivičnog zakona poglavlja 23. koje se odnosi na Krivična dela protiv zdravlja ljudi

9. Kršenja Krivičnog zakona, poglavlje 28. koje se odnosi na Krivična dela protiv Ustavnog uređenja i bezbednosti R. Srbije

10. Kršenja Krivičnog zakona, iz poglavlja 31. koje se odnosi na Krivična dela protiv javnog reda i mira, po članu 343. za izazivanje panike i nereda

11. Kršenja Krivičnog zakona, poglavlje 33. koje se odnosi na Krivična dela protiv službene dužnosti u članovima 359.zloupotreba službenog položaja, 361, Nesavestan rad u službi, 362a Nenamensko trošnje budžetskih sredstava, 367. primanje mita,

12. Kršenja Krivičnog zakona, poglavlje 34. koje se odnosi na Krivična dela protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom

13. Kršenja Krivičnog zakona člana 391 za Terorizam prema građanima Srbije zbog napada na život, telo i slobodu uredbama i odlukama koje su doneli u vezi sa Kovid krizom.

14. Kršenja Zakona o zabrani diskriminacije član 2, 4,5 , 16 ,27

U ime građana Srbije koji su izašli na ulice u 46 gradova Srbije da brane Ustavni poredak, zajamčena ljudska prava i slobode

UG „Lekari i roditelji za nauku i etiku“ (LRNE)

U Beogradu, 26.10. 2021.godine

Ostavite komentar

Najnovije objave

Vučić: Srbija je jedna od retkih koja sme da kaže istinu, male zemlje srećne što je neko smeo da to da izgovori

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, nakon govora pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, da je Srbija jedna od...

Još priča na sličnu temu