15 C
Belgrade
četvrtak, 6 oktobra, 2022

GLOBALISTIČKI PLAN ZA SRBIJU: Krah Duhovnih, ekonomskih i ljudskih vrednosti!

NAJČITANIJE

- Advertisement -

Srbija klizi ka bankrotu

Ekonomski bilans stanja monetarno određuje nominalnu vrednost svojine u datom trenutku. On na jednoj strani tasa ima trenutnu novčanu-tržišnu vrednost aktive (poseda), a na drugoj strani ima novčanu vrednost pasive (dugovanja) kojima je realizovana vrednost date aktive. Razlika između aktive i pasive je trenutna novčana neto vrednost imovine. Bankrot je situacija kada imamo negativni neto bilans – t.j. kada novčana vrednost pasive premašuje trenutnu tržišnu vrednost aktive. Ekonomski bilans uspeha/neuspeha razotkriva kako je tokom datog perioda došlo do promene bilansa stanja u odnosu na predhodni.

Kolika je današnja neto vrednost Srbije i svega u njoj? Zvanični odgovor za sada nemamo. Jer kod nas uopšte ne postoji ni javna metodološka studija, ni stručni izveštaj, niti okvirni računovodstveni obrazac koji bi nam dao odgovor na ovo fundamentalno pitanje. Zašto?
Prosto zato što totalitarni režim u Srbiji absolutno ne želi svođenje ikakvog bilansa stanja. Jer poređenjem sukcesivnih bilansa stanja, svako bi jasno video koliko štete i razaranja je globalistički vazalski režim zlonamerno naneo narodu i državi Srbiji.

dinar,
- Advertisement -

Aktiva (vrednost poseda) naroda Srbije
Sadašnju bilansnu aktivu (ukupne posede) naroda Srbije čine:

Vrednost zajedničkih poseda naroda Srbije

Keš (likvidni novac) naroda Srbije

- Advertisement -

Vrednost privatne pokretne imovine naroda Srbije

Vrednost privatne nepokretne imovine naroda Srbije

Sadašnja bilansna pasiva (ukupna dugovanja) naroda Srbije je $76 milijardi (vidi http://www.koreni.rs/duznicka-omca-naroda-srbije/).

Zajednički posedi – U sadašnjem režimskom bilansu stanja Srbije, ne postoje zajednički posedi naroda Srbije, niti bilo kakva njihova vrednost. Pokorno sledeći globalističku dogmu privatne svojine, vazalski režim je totalno izbrisao koncept prirodne zajedničkie svojine naroda Srbije – ne samo iz bilansa stanja nego i iz državnih akata, državotvornih principa, i ustava Srbije.

Predhodnu, pravno-ekonomski nedefinisanu marksističku kategoriju “svačije i ničije” društvene imovine, globalistički satrapi režima su na prečac “ozakonili” takođe pravno-ekonomski nedefinisanom državnom imovinom. Da bi onda sa tom državnom imovinom privatno, despotski raspolagali kao sa njihovom ličnom svojinom.

Očigledan primer je režimsko despotsko-veleizdajničko otpisivanje Kosova i Metohije (KiM). KiM predstavlja oko 20% zajedničke materijalne (merljive) imovine naroda Srbije, čija potencijalna ekonomska vrednost se procenjuje na oko $2000 milijardi. Ali pvrh toga, nematerijalna (ljudska, moralna, duhovna…) vrednost KiM je od neprocenjivo veće vrednosti za narod Srbije. Svedoci smo kako, po planu svojih globalnih gazda, veleizdajnički satrapi protiv-ustavno i metodično otpisuju KiM iz države (zajedničke svojine) naroda Srbije. I još se sa narodom javno sprdaju o svom “brižnom” cenkanju oko tog otpisa – koliko će vajno za to dobiti novih krivotvorenih kredita globanih bankstera i bezvrednih obećanja o ulasku Srbije u gangrenoznu treće-rajhovsku EU …

Javna dobra/infrastruktura Srbije – U režimskom bilansu stanja Srbije, umesto zajednčke imovine, postoji stavka javnih materijalnih dobara/infrastrukture. A vrednost tih javnih dobara/infrastrukture se meri njihovom tržišnom cenom.

Sadašnja knjigovodstvena vrednost (tržišna cena koštanja minus amortizacija) i ono malo preostale javne/državne imovine procenjuje se na oko $20 milijardi. Međutim, globalistički vazalski režim će, po svom ustaljenom obrascu tržišne požarne aukcije, i nju naprečac privatizovati-likvidirati u za najviše $2 milijardi u kešu.

Od 2001. globalistički režim je autokratski ukinuo upotrebu našeg suverenog novca kao temeljne komponente investicija u javna dobra/infrastrukturu Srbije. Stoga su režimske investicije potpuno zasnovane na inostranim krivotvorenim banksterskim kreditima.

Ovo suštinski znači da od 2001. sva režimska javna dobra/infrastruktura u Srbiji i ne pripadaju narodu Srbije. Jer su ta javna dobra već apriorno likvidirana-privatizovana kao deo materijalnog lihvarskog zaloga za krivotvorene banksterske kredite, kojima su izgrađena. Ovo postaje aktuelno onog trenutka kada globalni banksteri nalože naplatu svojih kredita.

U perioodu od 2001. do kraja 2019, globalistički režim je od bankstera pozajmio i nominalno investirao oko $4.5 milijardi u javna dobra/infrastrukturu Srbije. Objektivne studije troškovne korisnosti datih projekata ukazuju da je sistemska režimska korupcija pojela oko 30-40% tih investicija. Na primer, umesto da za date pare dobijemo 10 km puta, mi dobijamo samo 6-7 km. Tako da je efektivna tržišna vrednost režimski-relizovanih javnih dobara/infrastrukture ustvari samo oko $3 milijarde, i to bez otpisa njene prosečne amortizacije.

Režimski budžet za 2020. predviđa dodatno (ugovoreno) spoljnje zaduživanje od $12.5 milijardi. Od čega je $7 mlijardi za infrastrukturu (puteve, železnice, komunalnu), a $5.5 milijardi za pokriće režimskih administartivnih troškova i gubitaka javnih preduzeća, i za bahato razmetanje na stadion, metro, koncertnu dvoranu… Nije jasno/transparentno gde i kako režimsko javno knjigovodstvo vodi bilans za ove dodatne banksterske kredite. Zato ćemo ovih $12.5 milijardi dodatne pasive naroda Srbije, za sada izostaviti iz daljeg razmatranja.

Ostala javna dobra/infrastruktura u Srbiji uglavnom datira iz pre1990tih. Zbog ratnih razaranja i uobičajenog neodržavanja, ta stara infrastruktura je potpuno amortizovana, te je njena trenutna fer tržišna vrednost samo oko $6 milijardi.
Dakle, procenjujemo sadašnju fer vrednost režimskih (državnih) javnih dobara/infratrukture Srbije na ukupno $11 (2+3+6) milijardi.

Privatni posedi u Srbiji – Analiza privatizacije i stranih drektnih ulaganja ukazuje da i u slučajevima privatizacije od strane domaćih firmi, finansijeri (de-fakto vlasnici) te privatizacije su off-shore (strane) firme. Procenjena ukupnu fer tržišna vrednost strane privatne svojine u Srbiji je oko $30 milijardi. Ali pravno-ekonomski, to uopšte više nije imovina naroda Srbije, jer se računovodstveno potire sa istovetnim stranim potraživanjima tih poseda od naroda/države Srbije.

Dakle najveća stavka bilansa stanja su privatni posedi samog naroda Srbije. A to su keš (likvidni novac), i pokretna i nepokretna imovina naroda Srbije.

Keš (likvidni novac) – prema zvaničnoj statistici, narod Srbije (fizička i pravna lica) sada poseduje oko $12 milijardi likvidnog (M2 = keš + depoziti) novca. Imajmo u vidu da je ova brojka delom bazirana na drastično precenjenom kursu dinara. Spekulativne hartije od vrednosti, čija fiktivna nominaln vrednost ulazi u M3 monetarni agregat, mogu biti unovčene na tržištu samo iz postojećeg M2 likvidnog novca i privatne materijalne imovine.

Zbog toga, vodeće svetske centralne banke više i ne vode statistike za kretanja vrednosti M3 spekulativnog-fiktivnog novca. Narodna Banka (NBS) još raspolaže i sa oko $13 milijardi deviznih rezervi odkupljenih od naroda Srbije. Dakle sadašnji ukupan realan likvidni (keš) novac naroda Srbije je oko $25 milijardi.

Pokretna imovina – u posedu 2.3 miliona domaćinstava u Srbiji (bez KiM) uglavnom je starija od 10 godina. To znači da je potpuno utrošena-amortizovana, tako da je prosečna fer tržišna vrednost pokretne imovine najviše oko $6000 po domaćinstvu. Dakle ukupna sadašnja realna vrednost pokretne imovine naroda Srbije je oko $14 milijardi.

Nepokretna imovina (građevinski objekti) – procenjuje se da Srbija (bez KiM) ima oko 250 miliona kvadratnih metara građevinskog prostora (stanovi i poslovni prostor) . Ako je $250 prosečna građevinska cena koštanja po kvadratu, onda je ukupna bruto vrednost privatnih građevinskih objekata oko $62 milijadi.

Ali oko 2/3 tih građevinskih objekata ima prosečnu starost preko 40 godina. Ako uzmemo godišnju stopu amortizacije od 1% ukupna amortizacija objekata je oko 40 % njihove bruto vrednosti. Dakle procenjena sadašnja fer vrednost gređevinskih objekata naroda Srbije je oko $46 miijardi.

Nepokretna imovina (zemljište) – u sadašnjem bilansu (bez KiM), u posedu naroda Srbije je 5.1 miliona hetktara zemljišta. EU regionalne studije (balkanskih zemalja) procenjuju prosečnu komparativnu tržišnu vrednost zemlje u Srbiji na oko $4000 po hektaru. Te je po globalnoj tržišnoj proceni, sadašnja vrednost zemljišta naroda Srbije je oko $21 milijardi.
Dakle, sadašnji režimski bilansa stanja naroda Srbije procenjujemo (u $milijardama):

Evidentno je sadašnja nominalna neto vrednost naroda Srbije oko $41 milijardi. U vladajućem globalnom plutokratskom monetarnom-finansijskom poredku, bar par hiljada pojedinaca je svaki nominalno-neto vredniji od svih 7 miliona naroda u ovoj opljačkanoj i ogoljenoj Srbiji.

Međutim, nominalna neto vrednost nije i realno-ostvarljiva tržišna neto vrednost poseda naroda Srbije. Terminalni problem ovog bilansa stanja je ogromna razlika između $76 milijardi likvidnih potraživanja od naroda Srbije, naspram samo $25 milijardi njegovih likvidnih poseda. Odkle će narod Srbije globalnim banksterima nadomestiti još $51 milijardi keš dugovanja? Dinar nije konvertibilan na međunarodnom finansijskom tržištu.

A prosečni realni rast novostvorene vrednosti (BDP) privrede Srbije je čak 5-put manji od troška banksterskih kamata.
U slučaju egzekucije globalističkog plana likvidacije države Srbije, i/ili čak i nagoveštaja međunarodne/domaće platne krize, globalni banksteri će zahtevati hitnu naplatu svojih kredita. Dosadašnja iskustva i podaci ukazuju da će se u tom slučaju $92 milijardi, sadašnje nelikvidne (javne, pokretne i nepokretne) imovina naroda Srbije, aukcijski likvidirati za najviše $10 milijardi u kešu.

Procenjuje se još da narod Srbije “u slamaricama” drži oko $10-15 milijardi devizne efektive. Ali u slučaju ekonomskog kraha, te rezerve su neophodne za goli životni opstanak naroda, pa u ukupnom bilansu stanja, te nezvanične namenske rezerve mogu samo efektivno odložiti bankrot Srbije za oko pola godine.

Dakle sadašnja realna keš neto vrednost naroda Srbije je najmanje negativnih $41 (51-10) milijardi. Drugim rečima, režim globalističkih satrapa je već uveliko uvalio narod Srbije u bankrot. Pitanje je samo vremena kada će globalni banksteri povući okidač naplate svojih kredita i likvidacije imovine naroda Srbije.

Ovde govorimo samo o materijalnom-merljivom ekonmskom bankrotu naroda Srbije. A ostavljamo svakom pojedincu naroda Srbije da sam pred Bogom proceni poražavajući bankrot svojih ljudskih, moralnih, i duhovnih vrednosti. Ali unapred znajmo da tu mi Boga apsolutno ne možemo prevariti.

- Advertisement -
- Advertisement -

Srodni članci

1 KOMENTAR

  1. Unistili izdajnici udruzeni sa fasistima! Rusijo ne daj Srbiju ma kakva bila, sto pre vojne baze u Nisu nije vredno nikakvog novca ziveti u fasizmu i kriminalu

Ostavite komentar

Najnovije vesti

%d bloggers like this: