EVROPSKI SUD: Biometrijsko snimanje lica suprotno demokratskim vrednostima

Obavezno pročitajte

Evropski sud za ljudska prava (ESLJP) doneo je prvostepenu presudu u predmetu „Gluhin protiv Rusije“, kojom je jednoglasno utvrđena povreda člana 8 (pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života) i člana 10 (sloboda izražavanja) Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Naime, Gluhin je 2019. godine uhapšen nakon što je održao miran samostalan protest u podzemnom prolazu u Moskvi, kako bi skrenuo pažnju javnosti na slučaj jednog demonstranta. Evropski sud za ljudska prava je utvrdio da je policija identifikovala gospodina Gluhina korišćenjem tehnologija za biometrijsko raspoznavanje lika, koristeći snimke sa javnih kamera za video nadzor, navodi partners-serbia.org.

- Advertisement -

Evropski sud za ljudska prava FOTO: ShutterstockEvropski sud za ljudska prava FOTO: Shutterstock

U obrazloženju odluke je navedeno da je ovakva odbrada podataka o ličnosti od strane policije veoma intruzivna i nesrazmerna, jer mirne demonstracije gospodina Gluhina nisu izazvale nikakvu opasnost po javni red i mir, niti bezbednost, kao i da je korišćenje tehnologija za biometrijsko raspoznavanje lika u ove svrhe u suprotnosti sa vrednostima demokratskog društva koje počiva na vladavini prava.

Rusija je obavezana da Gluhinu isplati 9.800 evra na ime nematerijalne štete, kao i 6.400 evra na ime troškova sudskog postupka.

Ostavite komentar

Najnovije objave

VLADIMIR PUTIN: Vukli su nas za nos, trebalo je ranije započeti dejstva u Ukrajini

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je jedino zbog čega bi moglo da se žali to što Rusija nije...

Još priča na sličnu temu