GORŠTAK NASTAVLJA DA MUZE DRŽAVNU SISU: Novi mandat za Zagorku Dolovac, osporena kandidatura njenog protivnika!

0
313

Zagorka Dolovac nastavlja da muze državnu sisu

Ne samo što je osporena kandidatura bivšeg Okružnog tužioca u Novom Sadu Miodraga Malog, već je komisija Državnog veća tužilaca iz istog razloga odbacila prijavu i druge kandidatkinje koja je pored Zagorke Dolovac, konkurisala za poziciju republičkog javnog tužioca.

Kako je Danasu rečeno u Državnom veću tužilaca, Komisija za utvrđivanje blagovremenosti i potpunosti podnetih prijava na konkurs za izbor kandidata za republičkog javnog tužioca je u toku postupka razmatranja utvrdila da prijave koje su podneli Svetlana Tekić iz Beograda i Miodrag Mali iz Novog Sada, ne ispunjavaju uslove za kandidovanje koji su predviđeni Poslovnikom o radu Državnog veća tužilaca, s obzirom da podnosioci nisu dostavili Veću konkursnu dokumentaciju koja je propisana kao obavezna, shodno čl. 50 Poslovnika.

dolovac,
Zagorka Dolovac


– Iz navedenog razloga prijave ovih podnosilaca su odbačene kao nepotpune, o čemu su podnosioci obavešteni službenim putem uz pouku o pravnom leku u vidu mogućnosti ulaganja prigovora Državnom veću tužilaca u roku od tri dana od dana prijema odluke – navode u DVT-u.

Podsećanja radi, Danas je već preneo da je u ponedeljak Miodrag Mali, nekadašnji okružni tužilac podneo prigovor na ovu odluku komisije i o tome će morati na narednoj sednici da odlučuje veće. Tim većem predsedava aktuelna republička tužiteljka Zagorka Dolovac, koja je za sada jedini kandidat čija prijava nije osporena.

Danas u toku jučerašnjeg dana od advokatice Svetlane Tekić nije uspeo da dobije informaciju da li je i ona podnela prigovor na odbacivanje njene prijave.

Poslovnik o radu DVT-a propisuje da uz prijavu na konkurs mora da se dostavi overena kopija diplome pravnog fakulteta, kopija uverenja o pravosudnom ispitu, uverenje o državljanstvu, izveštaj iz kaznene evidencije, uverenje o zdravstvenoj sposobnosti, izjava podnosioca o tome da li mu je prestao radni odnos zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa u državnom organu, potvrda o radnom iskustvu u pravnoj struci posle položenog pravosudnog ispita, kao i ličnu i radnu biografiju.

Potpunu dokumentaciju, prema sudu komisije, do sada dostavila je samo aktuelna republička tužiteljka koja je pretenduje na treći mandat na čelu tužilaštva. Ona je pred Komisijom za vrednovanje programa organizacija i unapređenja rada tužilaštva, iznela svoj program.

Ostavite komentar