Vučić neće večno vladati – Otvoreno pismo dr Mirovića sudijama (slučaj Zlatanović)

Obavezno pročitajte

Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu je donelo skandalozno, političko Rešenje Kv. br 739/23 od 24. februara 2023. kojim se odbijaju žalbe advokata u slučaju Damnjana Kneževića i Dejana Petra Zlatanovića kada se radi o ukidanju pritvora ili zamene istog blažom merom (kućni pritvor).

Sudija Olivera Đurić, predsednik KV veća, je potpisala ovo sramno Rešenje u kojem se i ja pominjem, tako da se obraćam javno njoj ali i celom KV, u čijem su sastavu još i sudije Zorica Avramović i Vesna Lukavčević.

- Advertisement -

U Rešenju se navodi da se odbija žalba advokata jer Zlatanović navodno, može da utiče na mene, odnosno na moj iskaz pred Višim javnim tužilaštvom. Sramno se prećutkuje da sam izjavu pred Tužilaštvom već dao, pre donošenja Rešenja.

Kako Zlatanović može uticati na mene ako sam izjavu već dao? Ovakvo obrazloženje je posebno apsurdno jer je opštepoznato da sam u izjavi, kao formalni organizator preuzeo svu odgovornost za skup od 15. februara na sebe, kao i da sam u izjavi ponovio: „Ko potpiše njega ubiše“.

Nema pravnog objašnjenja za ovakvo postupanje sudija. Postoji samo političko objašnjenje. Očigledno da je moja izjava data u Tužilaštvu pogodila tabu temu broj 1 u srpskom pravosuđu – kult ličnosti Aleksandra Vučića. Izjava nije uzeta (ne postoji?) u obzir iz političkih razloga jer u njoj ističem da je upravo Vučić veleizdajnik koji je izvršio državni udar suspendovanjem Ustava i priznanjem takozvanog Kosova i da je to glavni razlog za progon i pritvor mojih prijatelja Kneževića i Zlatanovića.

Uzimajući u obzir te činjenice i očiglednu krivičnu odgovornost Vučića za kršenje članova 306-309 KZ jasno je da je pominjanje Vučića tabu tema za KV. U tom kontekstu se može zaključiti sledeće: 1. Protiv Kneževića i Zlatanovića se vodi politički postupak; 2. Vučić je sudija, tužilac i pravi autor politički motivisanog Rešenja; 3. Sudije Đurić, Avramović i Lukavčević su njegove sluge koje su ugrozile nezavisnost sudstva; 4. Podela vlasti u Srbiji ne postoji; 5. Vučić se kao i obično sakriva iza slabijeg pola i svojih poltrona i poslušnika.

U tom smislu upozoravam KV na činjenicu da Vučić neće večno vladati. Zlatanović je lice sa invaliditetom koje ima posebnu zaštitu prema članu 21 Ustava Srbije. Knežević i Zlatanović su bili podrvrgnuti fizičkom nasilju što je grubo kršenje člana člana 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Pritvor koji je politički motivisan krši član 5 Evropske konvencije, ali i praksu Evropskog suda za ljudska prava.

U tom smislu sudije, oberprokurator Selaković i veleizdajnik Vučić neka pogledaju presudu u slučaju Labita protiv Italije. Na kraju, sudije treba da se sete kakvim su crnim slovima u istoriju srpskog pravosuđa upisane njihove kolege Janković, Vujčić i Seratlić koje su 1971. godine po nalogu, takođe uzurpatora i graditelja nezavisnog Kosova, Josipa Broza zabranjivali časopise i slobodu izražavanja samo zato jer je u njima izneta kritika protiv tadašnjeg uništavanja ustavnog poretka i rasparčavanja države.

Prof. dr Dejan Mirović

Ostavite komentar

Najnovije objave

DF USTUPIO 140 BILBORDA JAKOVU MILATOVIĆU: Da pobjedimo Đukanovića, glasamo za Jakova!

Predsednički kandidat Pokreta Evropa sad, Jakov Milatović, dobio je otvorenu podršku od strane velikog broja političkih organizacija i dojučerašnjih...

Još priča na sličnu temu