VESIĆ DERE GRAĐANE SRBIJE: Izmislio skuplje kazne, VIŠE ĆE DA PLAĆAJU!

Obavezno pročitajte

Konkretni iznosi propisani su u skladu sa stepenom bahatosti vozača koji je ostavio svoje vozilo na nedozvoljenom mestu. Dobro vodite računa o tome gde ćete ostaviti vaše vozilo jer ako to učinite na području za koje su umesto saobraćajaca nadležni komunalci, može vam se desiti da morate da platite i pet puta veću kaznu od uobičajenih 5.000 dinara.

Odluka o komunalnom redu grada Beograda koja je doneta prošle godine i koja se već uveliko primenjuje, predviđa višestruko veće kazne za nepropisno parkiranje u odnosu na Zakon o bezbednosti saobraćaja, tako da iznosi mogu biti i pet puta veći, a koliko ćete tačno platiti zavisi od toga gde ste ostavili svoj automobil.

Na udaru nisu samo Beograđani nego i svi drugi koji dođu u prestonicu i nepropisno se parkiraju, pogotovo u naseljima izvan centra, gde pripadnici komunalne milicije redovno patroliraju i fotografišu takve „slučajeve“.

- Advertisement -

Prema njihovim rečima, konkretni iznosi u pomenutoj gradskoj odluci, propisani su u skladu sa stepenom bahatosti vozača koji je ostavio svoje vozilo na nedozvoljenom mestu. Recimo za parkiranje na javnoj zelenoj površini ili na zelenoj površini oko objekta javne namene, u pešačkoj zoni, na pešačkom prelazu, biciklističkoj stazi ili na tramvajskoj baštici, kazna je 25.000 dinara i to ako je vlasnik fizičko lice, dok je za pravna lica i preduzetnike duplo veća –50.000 dinara.

Kakva je procedura?

Kada komunalni milicioner vidi nepropisno parkirano vozilo on ga fotografiše iz nekoliko uglova, tako da se sa tih fotografija može videti kakav je prekršaj u pitanju. Zatim se iz baze podataka u kojoj se nalaze sva registrovana vozila, pronalaze ime i prezime vlasnika i adresa na koju se šalju prekršajni nalog i fotografije koje dokazuju prekršaj. Uz to, šalje mu se i uputstvo za plaćanje i objašnjenje da se u roku od osam dana od dana prijema, može platiti samo polovina predviđenog iznosa i na taj način odmah okončati dalji postupak.

Na prekršajnom nalogu nalazi se i uputstvo za one koji smatraju da nisu krivi, o eventualnom podnošenju zahteva za sudsko odlučivanje takođe u roku od osam dana, a vlasniku vozila se još dostavlja i poziv da se u roku od osam dana izjasni o tome ko je kriv za navedeni prekršaj.

Šta ako ne platite?

Ako ne platite ni pola iznosa, ni punu kaznu i ne odazovete se na poziv koji ste dobili, smatra se da ste priznali krivicu, pa možete očekivati takozvanu prinudnu naplatu na neki od zakonom predviđenih načina. Najčešće se to radi tako što vam u banci sa nekog od dinarskih ili deviznih računa jednostavno skinu pun iznos predviđene kazne uvećan za troškove prinudne naplate jer je i time neko morao da se bavi, a o svemu ćete dobiti uredno pismeno obaveštenje.

Ukoliko nemate novca na računima, ili uopšte nemate račun na svoje ime, sudski izvršitelji će vam doći na adresu stanovanja i zapleniti stvari čijom će se prodajom nadoknaditi dugovanje koje imate prema gradskim vlastima, a koje niste hteli ili mogli sami da izmirite.

Evo tačnih iznosa kazni u zavisnosti od mesta na kojem se nepropisno parkirate u Beogradu:

Kazna od 25.000 dinara predviđena je za fizičko lice koje vozi, zaustavi ili parkira vozilo u parkovima:

– u spomen parkovima
– na zelenim površinama na skverovima, trgovima i pjacetama
– na zelenim površinama duž i u okviru puta (razdelne i zaštitne trake i pojasevi)
– na zelenim površinama oko prosvetnih, kulturnih, naučnih, zdravstvenih, socijalnih ustanova i organizacija, kao i drugih objekata za čiju izgradnju se može utvrditi javni interes u skladu sa zakonom
– u pešačkoj zoni ili na pešačkom prelazu
– na biciklističkoj stazi, ili u žutoj traci
– na tramvajskim šinama
– na trgovima i manjim trgovima.

Kaznom od 15.000 dinara kazniće se fizičko lice ako vozi, zaustavi ili parkira vozilo:

– na travnjaku, pored drvoreda i drugih zasada,
– na zelenoj površini duž obala reka i drugih vodenih površina,
– na pošumljenim terenima i rekreacionim površinama,
– na izgrađenim i uređenim saobraćajnim i zelenim površinama unutar i između blokova zgrada, između zgrada, unutar otvorenih tržnih centara, kolonada, pasaža i sl.

Gde su kazne 5.000 dinara?

Kaznom od 5.000 dinara kazniće se fizičko lice ako vozi, zaustavi ili parkira vozilo:
– na zelenoj površini pored i oko stambenih i poslovnih zgrada, u okviru i između blokova stambenih i poslovnih zgrada
– na delu trotoara koji nije obeležen za parkiranje, odnosno na parkiralištu izvan granice obeleženih parking mesta;
– u zoni usporenog saobraćaja, osim na obeleženim mestima za parkiranje;
– na mestu na kome bi se onemogućio ili otežao pristup drugom vozilu radi parkiranja

ili izlazak vozila sa parkirališta;

– na kolskom ulazu, odnosno izlazu iz zgrade ili dvorišta i sl;
– na taksi stajalištu, stajalištu javnog prevoza ili na drugom delu puta na način kojim se ometa korišćenje stajališta;
– na ostalim mestima na kojima se ometa korišćenje ulice, pešačke komunikacije, prilaz objektima, korišćenje protivpožarnog puta, kolskog prolaza između stambenih zgrada, korišćenje interne saobraćajnice i ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju, odnosno onemogućava odvijanje saobraćaja.

SourceTelegraf

Ostavite komentar

Najnovije objave

VLADIMIR PUTIN: Vukli su nas za nos, trebalo je ranije započeti dejstva u Ukrajini

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je jedino zbog čega bi moglo da se žali to što Rusija nije...

Još priča na sličnu temu