PROFESORKA MEDICINE ODSTUPILA: Upotreba maski nije utemeljena na pouzdanim podacima!

Obavezno pročitajte

Našem jadnom narodu podmeću se ogromne gluposti i prostaštva pod vidom struke i nauke. Jedna od priča za zaglupljivanje je priča o upotrebi maski, među kojima su dozvoljene i platnene maske, koje nemaju skoro nikakvu zaštitnu ulogu. Zbog toga čitaocima nudimo vrhunsku studiju o maskama čiji su autori zaista stručni, i to u prevodu sa engleskog Ane Radović – Firat.

Dr Liza Brosou je ekspert u oblasti zaštite disajnih organa od zaraznih bolesti i profesor (u penziji) sa Univerziteta Ilinois u Čikagu. Dr Margaret Sietsima je stručnjak u oblasti zaštite disajnih puteva i docent na Univerzitetu Ilinois u Čikagu.

Napomena urednika: Autori su 16. jula izjavili sledeće.

Tokom poslednjih nedelja autorima i udruženju CIDRAP (centar za zarazne bolesti i istraživanja) stizali su zahtevi za uklanjanje ovog članka sa CIDRAP veb stranice. Razlozi su obuhvatili sledeće: (1) ne možemo sa sigurnošću tvrditi da platnene maske (zaštite za lice napravljene od platna) nisu efikasne, iz razloga što su podaci veoma oskudni, (2) nošenje platnenih maski je bolje nego nemati nikakvu zaštitu, (3) ovaj članak koriste i pojedinci i grupe da bi podržali nenošenje maski tamo gde je to propisano i (4) trenutno postoji mnogo studija modeliranja koje sugerišu da bi platnene maske mogle biti efikasne u zaravnavanju krive i sprečavanju širenja infekcije.

Ako su podaci oskudni, kako možemo sa sigurnošću tvrditi da su maske za lice delotvorne?
Slažemo se da su podaci koji govore o efikasnosti platnenih maski veoma oskudni. Međutim, podaci dobijeni iz laboratorijskih studija ukazuju na to da platnene maske imaju vrlo nisku efikasnost filtriranja manjih čestica koje se mogu udisati, a za koje smatramo da su u velikoj meri odgovorne za prenos, posebno kada je reč o prenosu sa osobe pre ispoljavanja simptoma ili kada je reč o asimptomatskim osobama bez simptoma kašlja i kijanja.

U trenutku pisanja ovog članka, nismo uspeli da pronađemo nijednu pouzdanu studiju o propuštanju platnenih maski kada se nose kao zaštita na licu – bilo da je reč o propuštanju sa unutrašnje ili sa spoljašnje strane maske. Koliko nam je poznato, još uvek nema ovih podataka.

Smernice iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CKZ) koje se odnose na maske za lice prvobitno nisu imale nijednu referencu na istraživanja o efikasnosti ili pogodnosti, premda su određene reference dodate posle njihovog prvog objavljivanja. Pregledali smo ih i ustanovili da mnogi koriste vrlo grube, nestandardizovane metode (Anfinrud 2020, Davies 2013, Konda 2020, Aydin 2020, Ma 2020) ili nisu relevantni za platnene maske jer se odnose na maske sa filterima ili na hirurške maske (Leung 2020, Johnson 2009, Green 2012).

Po pitanju efikasnosti platnenih maski za pandemiju KOVID-19, CKZ se nije pozvao na Brzu Stručnu Konsultaciju Nacionalnih Akademija Nauka, koja navodi: „Dokazi iz … laboratorijskih studija filtracije sugerišu da ove maske (od tkanine) mogu smanjiti prenos većih respiratornih kapljica. Postoji malo dokaza koji se odnose na prenos aerosoli ili malih čestica koje izvesno mogu izdahnuti asimptomatski ili presimptomatski nosioci virusa KOVID-19. “ Takođe, CKZ se oglušio da pomene odlično izvedeno istraživanje mogućnosti filtracije platnenog materijala autora Rengasami i drugih (2014), koju smo razmotrili u ovom članku.

Da li je bolje nositi ili ne nositi zaštitu za lice?

Nošenje platnene maske može biti bolje od nenošenja bilo kakve zaštite, ali mi to u ovom trenutku jednostavno ne možemo tvrditi. Primetili smo napredak u vestima u vezi sa platnenim maskama, od prvobitnog viđenja da ih ne treba smatrati zamenom za fizičko distanciranje, pa do novijih vesti koje ukazuju da su maske od platna ekvivalentne fizičkoj distanci.

I dok se čini da svi razumeju da ova poruka pretpostavlja da je maska od platna prikladna samo za kontrolu izvora infekcije (tj. da bi se zaštitili drugi), nedavne CKZ smernice, ali i drugi koji preporučuju zaposlenima upotrebu ovih maski, izgleda da podrazumevaju da platnene maske nude neku vrstu lične zaštite. Poznato nam je da na određenim radnim mestima zaposlenima je rečeno da ne mogu nositi respiratorne maske zbog opasnosti okruženja u kojima rade, već da, umesto toga, moraju nositi platnene maske.

To je opasna i neprikladna upotreba koja znatno premašuje inicijalnu namenu platnenih maski. Zabrinuti smo što mnogi ljudi ne shvataju veoma ograničeni stepen zaštite koju maska od platna verovatno nudi kao kontrolu izvora infekcije za ljude koji su u neposrednom kontaktu.

Da li podržavamo nošenje maski tamo gde je to neophodno?

Uprkos oskudnim naučnim podacima koji podrobno opisuju njihovu efikasnost, podržavamo nošenje zaštitnih maski na javnim mestima gde je to propisano, kao i tamo gde ste u bliskom kontaktu sa ljudima za koje ne znate da li su nosioci zaraze. Međutim, takođe pozivamo sve da ograniče vreme provedeno u zatvorenom, u blizini potencijalno zaraznih ljudi, i da ne računaju niti očekuju da ih zaštitite maske od platna mogu zaštiti. Pandemija nije gotova i verovatno neće ni biti gotova još neko vreme.

Pošto se države i lokalne samouprave ponovo otvaraju, apelujemo na ljude da nastave da procenjuju i ograničavaju svoje rizike. Platnene maske verovatno ne nude isti stepen zaštite kao fizička distanca, izolacija ili ograničenje vremena ličnog kontakta.

Maski,

Da li će maske za lice ‘zaravniti krivu’ i zaustaviti pandemiju?

Razmotrili smo mnoga ispitivanja modeliranja koja navodno pokazuju da platnene maske dovode do zaravnjenje krive ili značajnog smanjenja broja slučajeva. Ove studije ne prepoznaju nekoliko važnih činjenica:

• Kvalitet filtriranja tkanine ne odražava svoje performanse na pojedincu, jer se zanemaruje veličina maske koja može biti neodgovarajuća.

• Platnene maske dolaze u različitim oblicima, veličinama i materijalima i nisu izrađene u skladu sa bilo kojim standardima.

• Prenos virusa nije samo funkcija kratkih slučajnih interakcija između pojedinaca, već funkcija koncentracije čestica u vazduhu i vremena izlaganja toj koncentraciji.

• Platnena maska vrlo malo sprečava izbacivanje ili udisanje sitnih čestica. Kao što je razmotreno u ranijem komentaru CIDRAP-a, a nedavno to potvrđuju i Moravska i Milton (2020) u otvorenom pismu SZO koje je potpisalo 239 naučna radnika, udisanje malih zaraznih čestica nije samo biološki verovatno, već ih epidemiologija sagledava kao važan način prenošenja za SARS-KOV-2, virus koji uzrokuje KOVID-19.

Ukratko, iako smatramo da maske treba nositi u javnosti, takođe zaključujemo da će platnene maske verovatno imati neznatan uticaj na smanjenje prenosa virusa KOVID-19, jer imaju minimalnu sposobnost da spreče izbacivanje malih čestica, ograničenu ličnu zaštitu u odnosu na udisanje sitnih čestica, i ne bi trebalo da se preporučuju kao zamena za fizičku distancu ili smanjenje vremena provedenog u zatvorenom prostoru sa potencijalno zaraznim ljudima.

Veoma smo zabrinuti zbog vesti koje navode da platnene maske mogu zameniti fizičko distanciranje. Imajući u vidu da određen broj ljudi nosi masku ispod nosa ili čak ispod usta, uklanja svoje maske kada razgovara sa nekim u blizini ili ne drži fizičku distancu prilikom nošenja maske, zabrinutost takođe postoji da javnost ne razume ograničenja platnenih maski.

Napomena urednika: Takođe 16. jula, sledeći tekst je promenjen direktno nakon podnaslova „Hirurške maske kao kontrola izvora zaraze“ u prvobitnom komentaru:

Istraživanja o zaražavanju u kućnim uslovima otkrivaju vrlo ograničenu efikasnost hirurških maski u smanjenju respiratornih bolesti kod ostalih članova domaćinstva. 22-25

Ažurirano: Uspeli smo da identifikujemo samo dve studije o zaražavanju u kućnim uslovima u kojima je hirurške maske nosio samo nulti pacijent, kao kontrolu izvora zaraze.24,25 Nijedna od njih nije našla značajan uticaj na sekundarni prenos bolesti, iako su obe studije imale velike manjkavosti.

Originalna referenca 24 (bin-Reza 2011) promenjena je u Canini 2010. U nelogičnoj ispravci 16. jula, referenca 45 bila je netačna, a sada tačno navodi bin-Reza 2012.

Kao odgovor na tok dezinformacija i nesporazuma o prirodi i ulozi maski i respiratornih maski kao kontrole zaraze ili lične zaštitne opreme, kritički razmatramo temu kako bismo informisali o aktuelnom donošenju odluka u vezi sa KOVID-19 koje se oslanja na naučno zasnovane podatke i profesionalnu stručnost.

Kao što je napomenuto u prethodnom komentaru, oskudni podaci koji imamo o KOVID-19 nedvosmisleno ukazuju na mogućnost da se SARS-KoV-2 – virus koji uzrokuje KOVID-19 – prenosi udisanjem kapljica i aerosoli u blizini izvora. Takođe je verovatno da ljudi koji su pre-simptomatski ili asimptomatski inficirani tokom trajanja infekcije šire bolest na ovaj način.

Nedostatak podataka za preporuku široke upotrebe maske

Ne preporučujemo zahtev širokoj javnosti bez simptoma bolesti KOVID-19 da rutinski nosi platnene ili hirurške maske jer:

Nema naučnih dokaza da su delotvorne u smanjenju rizika od prenosa SARS-KoV-2

Njihova upotreba može dovesti do toga da osobe koje nose maske opuste druge napore distanciranja jer imaju osećaj zaštite

Moramo sačuvati zalihe hirurških maski za zdravstvene radnike koji su izloženi riziku.

Preporuke za nenošenje maski – kako to mnogi predlažu – neće smanjiti prenos SARS-KoV-2, a o tome svedoči široko rasprostranjena praksa nošenja pomenutih maski u provinciji Hubei u Kini, pre i tokom masovnog prenosa virusa KOVID-19 u prethodnom periodu ove godine. Naš pregled relevantnih studija ukazuje da će platnene maske biti neefikasne u sprečavanju prenosa SARS-KoV-2, bilo da se nose kao kontrola izvora zaraze ili kao lična zaštitna oprema.

Hirurške maske su verovatno korisne kada se koriste kao kontrola izvora (što znači da nosilac ograničava širenje virusa na drugu osobu) preko simptomatskog pacijenta u zdravstvenoj ustanovi da bi se zaustavilo širenje velikih čestica putem kašlja i ograničilo bočno širenje čestica kašlja. One takođe mogu biti delimično korisne kao kontrola izvora ili lična zaštitna oprema u kućnim uslovima.

Respiratorne maske su, međutim, jedina opcija koja može da obezbedi zaštitu radnicima koji su izloženi direktnom udaru KOVID-19, nakon primene svih procedura za optimizaciju njihovog snabdevanja.

Ne znamo da li su respiratorne maske efikasna mera u cilju kontrole izvora zaraze u javnosti. Respiratorna maska koja nije testirana i prilagođena ne može pružiti bolju zaštitu od hirurške maske. Respiratorne maske mogu se koristiti kao zaštitna oprema samo kada su odgovarajuće veličine i ako su testirane kako bi se pokazalo da postižu odgovarajući zaštitni faktor. U vreme kada su zalihe respiratornih maski ograničene, trebalo bi ih čuvati za zdravstvene radnike direktno izložene virusu da bi se sprečilo njihovo zaražavanje.

Ove preporuke su zasnovane na analizi dostupne literature ali i informacijama koje su uputili eksperti u formi konsultacija. Namera nam je da iznesemo svoje kriterijume za analizu, rezimiramo literaturu koja najbolje odgovara tim kriterijumima i opišemo aktivnosti koje mogu pomoći javnosti da bi došlo do „zaravnanja krive“ a time i zaštitili i zdravstveni radnici a i šira javnost.

Shvatamo da javnost, upotrebom šivenih maski, nastoji da doprinese boljoj zaštiti medicinskih radnika, ali postoje mnogo bolji načini za pomoć.

Efikasnost filtera i odgovarajuća veličina su ključni za respiratorne maske
Najbolji dokaz o učinku maski i respiratornih maski predstavlja ispitivanje efikasnosti filtera, a zatim procena veličine maske (da li čestice mogu ući sa strane). Prvo se mora izmeriti efikasnost filtra. U slučaju da je filter neefikasan, procena veličine će biti merilo efikasnosti filtera, a ne onoga što što dospe kroz mesta na kojima maska ne naleže na lice.

Efikasnost filtera

Respiratorne maske prikupljaju čestice kroz nekoliko fizičkih mehanizama koji uključuju difuziju malih čestica kao i presretanje i sudar velikih čestica.1 N95 respiratorne maske za filtriranje velikih čestica (FFRs) napravljene su od elektretskog materijala za filtriranje sa elektrostatičkim privlačenjem za dodatno sakupljanje svih veličine čestica.2

Svaki filter ima opseg veličine čestica koje neefikasno sakuplja. Iznad i ispod ovog opsega, čestice će se sakupljati sa većom efikasnošću. Za vlaknaste neelektretske filtere ova veličina je oko 0,3 mikrometra (µm); za elektretske filtere on se kreće od 0,06 do 0,1 µm. Prilikom testiranja najznačajnija je tačka neefikasnosti. Kako se protok povećava, čestice u ovom opsegu prikupljaće se manje efikasno.

Najbolji testovi filtera se sprovode u najnepovoljnijim uslovima: velika brzina protoka (80 do 90 litara u minuti [L/min]) sa veličinama čestica u najmanjem opsegu efikasnosti. Ovo garantuje da će efikasnost filtera biti visoka pri tipičnim, nižim protocima za sve veličine čestica. Testovi za sertifikaciju filtera respiratornih maski koriste 84 L/min, što je znatno iznad tipičnih brzina disanja od 10 do 30 L/min. Oznaka N95 znači da filter pokazuje najmanje 95% efikasnosti u najmanje efikasnom opsegu veličine čestica.

Studije bi takođe trebalo da obuhvate dobro poznate inertne čestice (ne biološke, antropogene ili naturogene) kao i instrumente koji mere koncentracije u uskim kategorijama veličine, a trebalo bi da uključuju N95 FFR ili slične respiratorne maske kao pouzdanu kontrolu.

Odgovarajuća veličina

Kao što je ranije napomenuto, odgovarajuća veličina maske bi trebalo biti mera koliko dobro maska ili respiratorna maska sprečavaju prolaz čestica oko maske za lice. Paneli sa reprezentativnim pojedincima otkrivaju više o ovoj stavki nego testovi izvedeni na nekoliko pojedinaca ili manekena.

Kvantitativni testovi kojima se mere koncentracije unutar i izvan maske su još prefinjeniji od kvalitativnih koji se oslanjaju na ukus ili miris.

Maske, N95 respiratorne maske i njihov učinak

Sledeći preporuku da platnene maske moraju biti ispitane i proverene za upotrebu u zdravstvenim ustanovama tokom sledeće pandemije gripa,3 Nacionalni institut za bezbednost i zdravlje na radu (NIOSH) sproveo je studiju učinka filtriranja na odevnim materijalima i predmetima, koja je obuhvatila kako komercijalne maske od platna koje su na tržištu reklamirane za zagađenje vazduha i alergene, tako i majice, dukseve, marame i peškire.4

Efikasnost filtera je izmerena u širokom opsegu malih veličina čestica (0,02 do 1 µm) pri 33 i 99 L/min. Efikasnost respiratornih maski N95 je bila veća od 95% (kako se i očekivalo). Za čitav niz testiranih čestica, majice su imale 10% efikasnosti, marame 10% do 20%, platnene maske 10% do 30%, duksevi 20% do 40% i peškiri 40%. Sve platnene maske i materijali imali su skoro nultu efikasnost pri 0,3 µm, veličini čestica koje lako prodiru u pluća.4

Druga studija procenila je 44 različite vrste maski, ali i drugih materijala sa sličnim metodama i malim aerosolima (0,08 i 0,22 µm).5 Efikasnost filtriranja N95 respiratorne maske bila je veća od 95%. Medicinske maske pokazale su 55% efikasnosti, maske uopšte 38%, a maramice 2% (jedan sloj) do 13% (četiri sloja).

Ove studije pokazuju da će platnene odnosno šivene maske imati vrlo nisku efikasnost filtriralja (2% do 38%). Medicinske maske su napravljene od širokog spektra materijala, a studije su otkrile širok spektar efikasnosti filtera (2% do 98%), a većina pokazuje efikasnost 30% do 50%.6-12

Pregledali smo i druge studije efikasnosti filtriranja improvizovanih platnenih maski napravljenih od različitih materijala. Ograničenja su predstavljale aerosoli koji su okarakterisani13 ili da su preveliki14-16 ili imaju premalu brzinu protoka.17

Veličina (respiratornih) maski

Još uvek nisu razvijene smernice za nošenje platnene ili hirurške maske. N95 respiratone maske moraju zadovoljiti faktor uklapanja (odnos koncentracije izvan i unutar maske) od najmanje 100, što znači da maska mora da smanji spoljnu koncentraciju za 99%, u skladu sa standardom za zaštitu disajnih organa (OSHA). Kada se faktor uklapanja meri na maski sa neefikasnim filterima, to onda predstavlja meru sakupljanja čestica pomoću filtera uzimajući u obzir i faktor koliko dobro maska sprečava prolaz čestica oko maske za lice.

U nekoliko studija analizirana je prikladnost veličina platnenih maski.13,18,19 Nismo koristili njihove rezultate za procenu učinka maski, jer nijedna nije merila efikasnost filtriranja niti je respiratorne maske uvrstila kao pozitivnu kontrolu.

Jedno istraživanje hirurških maski koje je pokazalo relativno visoku efikasnost od 70% do 95% korišćenjem metoda ispitivanja koje predlaže Nacionalni institut za bezbednost i zdravlje na radu (NIOSH) izmerilo je ukupnu efikasnost maski (filter i maska) od 67% do 90%7 . Ovi rezultati pokazuju da hirurške maske, čak i sa relativno efikasnim filterima, ne priležu dobro uz lice.

Ukratko, platnene maske pokazuju vrlo nisku efikasnost filtriranja Dakle, čak i maske koje dobro pristaju uz lice neće sprečiti udisanje ili ispuštanje malih čestica.

Jedna gore pomenuta studija o naleganju hirurške maske ukazuje na to da se loše prianjanje može donekle nadoknaditi dobrim filtrirajućim učinkom, premda se svakako ne može približiti nivou zaštite koji nudi respiratorna maska. Problem je, međutim, što mnoge hirurške maske imaju veoma loše performanse filtriranja. Hirurške maske se ne vrednuju uz pomoć testova za filtere u najnepovoljnijim slučajevima, tako da ne postoji pouzdani način da se otkrije koje od njih su efikasnije u filtriranju.

Studije učinkovitosti u realnom okruženju

Pre nego što postanu preporuka za sve, važno je razumeti funkciju (respiratornih) maski u domaćinstvima, zdravstvu i drugim okruženjima.

Platnene maske kao kontrola izvora infekcije

Istorijski pregled platnenih maski otkriva da su počev od kasnih 1800-ih maske upotrebljavale u američkim zdravstvenim ustanovama, prvo kao kontrola izvora infekcije između pacijenata i medicinskih sestara, a kasnije kao lična zaštitna oprema medicinskih sestara.20

Kelog 21, istražujući razlog neuspeha platnenih maski, čije je nošenje zahtevano od javnosti zarad zaustavljanja pandemije gripa 1918. godine, otkrio je da je broj slojeva platna neophodnih za postizanje prihvatljive efikasnosti doveo do otežanog disanja i prouzrokovao prolaz čestica oko maske. Nismo pronašli dobro potkrepljene studije o platnenim maskama kao kontrole izvora infekcije u domaćinstvima ili zdravstvenim ustanovama.

Ukratko, s obzirom na oskudnost informacija o njihovom učinku kao kontroli izvora infekcije u realnim okruženjima, zajedno sa izuzetno niskom efikasnošću filtriranja platnenih maski i njihovim lošim prijanjanjem, nema dokaza koji podržavaju njihovu široku upotrebu ili upotrebu u zdravstvu radi kontrole emisije virusnih čestica.

Hiruška maska kao kontrola izvora infekcije

Uspeli smo da identifikujemo samo dve studije o zaražavanju u kućnim uslovima u kojima je hirurške maske nosio samo nulti pacijent, kao kontrolu izvora infekcije. 24,25 Nijedna od njih nije imala značajan uticaj na sekundarni prenos bolesti, iako su obe studije imale značajna ograničenja.

Klinička ispitivanja u hirurškim salama nisu pokazala razliku u stopama infekcije rana sa hirurškim maskama i bez njih.26-29 Uprkos ovim nalazima, hirurzima je bilo teško da se odreknu dugogodišnje prakse.30

Postoje očigledni rezultati dobijeni iz laboratorijskih istraživanja kašlja zaraznih pojedinaca da hirurške maske jesu efikasne u sprečavanju prenosa velikih čestica31-34 i u smanjivanju bočne disperzije čestica kašlja, ali uz istovremeno pomeranje prenosa aerosola iznad i ispod maske.35

Takođe postoje očigledni podaci da hirurške maske mogu biti efikasne u smanjenju ukupnog prenosa čestica kod pacijenata koji imaju tuberkulozu otpornu na više lekova,36 cističnu fibrozu,34 i grip.33 Ovi podaci potvrđuju da su hirurške maske smanjile prenos velikih čestica (veće od 5 µm) čak dvadeset pet puta, a prenos malih čestice trostruko kod pacijenata zaraženih gripom.33 Sung37 je ustanovio smanjenje respiratornih virusnih infekcija kod pacijenata matičnih ćelija za 43%, u slučaju kada su svi, uključujući i pacijente, posetioce i zdravstvene radnike, nosili hirurške maske.

Ukratko, čini se da nošenje hirurških maski u kućnim uslovima ima vrlo mali uticaj na prenos respiratornih bolesti. Jedan od mogućih razloga može biti taj što se u kućnim uslovima maske verovatno ne nose neprekidno. Ovi podaci sugerišu da hirurške maske koje nosi šira zajednica neće imati nikakav ili će imati vrlo slab uticaj na prenos bolesti tokom pandemije.

Ne postoje dokazi da su hirurške maske koje nose zdravstveni radnici efikasne u ograničavanju prenosa malih čestica ili u sprečavanju kontaminacije rana tokom operacije.
Sa druge strane, postoje skromni dokazi da hirurške maske koje pacijenti nose u zdravstvenim ustanovama mogu smanjiti prenos velikih čestica koje se šire kašljem ali i nedovoljni dokazi da se prenos malih čestica takođe može smanjiti.

N95 maske kao kontrola izvora infekcije

Široku upotrebu respiratornih maski sagledao je NIOSH (Nacionalni Institut za bezbednost i zdravlje na radu): (1) neobučeni korisnici neće pravilno nositi pomenute maske, (2) respiratorne maske netestiranih veličina verovatno neće prianjati te će biti neodgovarajuće i (3) šivene maske od platna ne pružaju nivo zaštite kao respiratorne maske sa odgovarajućom proverom.

Nekoliko studija daju analizu efikasnosti respiratornih maski. Upotreba N95 maski kod ljudi koji kašlju nude veću efikasnost u smanjenu bočnog rasipanja čestica nego hirurške maske (15 cm odnosno 30 cm disperzije redom), dok je u poređenju sa nenošenjem maske (68 cm) razlika još izražajnija. 35 Pacijenati sa cističnom fibrozom su izjavili da je nošenje hirurške maske bilo podnošljivo tokom kratkih vremenskih perioda, ali ne i nošenje N95 maske.34

Ukratko, upotreba N95 maski kod pacijente neće biti delotvorna i možda neće biti odgovarajuća, posebno ukoliko imaju respiratorne bolesti ili druga pridružena zdravstvena oboljenja. S obzirom na trenutni deficit respiratornih maski koje su neophodne u zdravstvu, ne preporučujemo upotrebu N95 maski u javnom prostoru ili u kućnim uslovima.

Platnene maske kao lična zaštitna oprema

Nasumično ispitivanje, u kome je poređen efekat medicinskih i platnenih maski na oboljevanje zdravstvenih radnika, pokazalo je da je verovatnoća dobijanja gripa 13 puta veća kod onih koji nose platnene maske u odnosu na one koji nose medicinske maske.38

Ukratko, prethodno opisan veoma loš učinak filtriranja i prijanjanja platnenih maski i njihova vrlo niska efikasnost u zdravstvenim ustanovama dovode nas do zaključka da platnene maske ne pružaju zaštitu zdravstvenim radnicima koji su izloženi zaraznim česticama u kontaktu sa zaraženim ili potvrđenim pacijentima.

Hirurške maske kao lična zaštitna oprema

Nekoliko nasumičnih ispitivanja nije iznedrilo statističku razliku u efikasnosti hirurških maski u odnosu na N95 maske u smanjenju ishoda zaraznih respiratornih bolesti kod zdravstvenih radnika.39-43

Većina prikaza nije iznedrila bilo kakvu prednost jedne opcije nad drugom.23,44-48 Nedavne meta-analize otkrile su da N95 maske nude veću zaštitu od kliničkih respiratornih bolesti49,50 i laboratorijski potvrđenih bakterijskih infekcija,49 ali ne i virusnih infekcija ili bolesti sličnih gripu.49

Nedavna objedinjena analiza dva ranija istraživanja u kojima su upoređivane medicinske i respiratorne maske N95 u odnosu na kontrolnu grupu (bez zaštite) pokazala je da je verovatnoća da su zdravstveni radnici koji kontinuirano nose N95 maske imali 54% manju verovatnoću da dobiju respiratorne virusne infekcije od pojedinaca iz kontrolne grupe (P = 0,03), dok su oni koji su nosili medicinske maske imali je samo 12% manje verovatnoće od kontrolne grupe (P = 0,48; rezultat se ne razlikuje značajno od nule).

Iako nema dovoljno podataka koji podržavaju upotrebu hirurških maski kao zaštitne opreme u realnim uslovima, dve meta-analize i najnovija delimično kontrolisana studija51 u kombinaciji sa rezultatima efikasnosti delimičnog filtriranja i neodgovarajućeg prianjanja maske na lice, dovode nas do zaključka da hirurške maske pružaju vrlo nizak nivo zaštite od aerosola. Izvesno je da postoji određena zaštita od kapljica i tečnosti koje se izbacuju direktno na masku, ali bi u tom slučaju vizir svakako bio bolji izbor.

N5 kao lična zaštitna oprema

Jedna hronološka i komparativna studija pokazala je da je rizik od SARS-a (teškog akutnog respiratornog sindroma, takođe uzrokovanog koronavirusom) kojem su izložene medicinske sestre manji ukoliko striktno nose N95 maske nego ako koriste hirurške maske.52

Ukratko, ova studija, tj. prethodno pomenute meta-analize, odnosno delimično kontrolisano ispitivanje,49,51 i laboratorijski podaci koji pokazuju visoku efikasnost filtriranja i jako neostižne faktore uklapanja, odnosno prianjanja maske, navode nas na zaključak da N95 maske nude superiornu zaštitu od zaraznih aerosoli koji se prenose udisajem a sa kojima su nesumnjivo u kontaktu prilikom zbrinjavanja KOVID suspektnih ili potvrđenih pacijenata. Princip predostrožnosti podrazumeva veće nivoe respiratorne zaštite, poput respiratornih maski sa prečišćivačem vazduha, za postupke pri kojima se oslobađa veća količina aerosoli, kao što su intubacija, bronhoskopija i pribavljanje respiratornih uzoraka.

Zaključak

Iako ovaj članak ne predstavlja iscrpnu analizu maski i respiratornih maski kao kontrole izvora infekcije i lične zaštitne opreme, autori su u njemu dali pregled najrelevantnijih studija o laboratorijskim i realnim karakteristikama maski u cilju informisanja i davanja preporuka. Rezultati laboratorijskih studija koje ispituju rezultate filtriranja i prianjanja maski potkrepljuju i poklapaju se sa nalazima u realnim okruženjima.
Platnene maske su neefikasne kao kontrola izvora zaraze i zaštitne opreme, hirurške maske delimično sprečavaju prenos infekcije sa zaraženih pacijenata, dok respiratorne maske predstavljaju najbolji izbor za zaštitu zdravstvenih radnika i onih izloženih infekciji, ali se ne preporučuju za kontrolu izvora zaraze. Ove preporuke se odnose na pandemijske i nepandemijske situacije.

Zanemarujući činjenicu da su platnene ili hirurške maske nedelotvorne, preporuka javnosti o njihovom nenošenju mogla bi neosporno biti protumačena kao preporuka o prestanku samoizolacije. Sada je prekasno za bilo šta, izuzev za sprečavanje što većeg broja kontakata između ljudi.

Maske mogu dovesti do zabune oko ovih poruka i dati ljudima lažni osećaj sigurnosti. Da su maske bile rešenje u Aziji, zar nije trebalo da pandemija bude zaustavljena pre nego što se proširila širom sveta?

Najbolji način da se zdravstveni radnici zaštite

Zdravstvenim organizacijama preporučujemo da slede smernice američkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) polazeći prvo od uobičajenih, zatim nepredviđenih i najzad kriznih scenarija kako bi izbalansirali isporuku respiratornih maski. Preporučujemo korišćenje digitrona brzine sagorevanja preporučenog od CDC kako biste identifikovali područja u kojima se može redukovati upotreba N95 maski i napravili kontrolnu listu područja sa povećanim potrebama za N95 maske.

Čitaocima koji su razočarani preporukom da ne treba da prave maske od platna niti za sebe niti za zdravstvene radnike, preporučujemo da potraže N95 maske ili druge tipove respiratornih maski za zdravstvene organizacije. Ohrabrite svoju lokalnu ili državnu upravu da se organizuju i stupe u kontakt sa privrednim preduzećima u cilju nabavke respiratornih maski i njihovog opskrbljivanja zdravstvenih radnika.

Ostavite komentar

Najnovije objave

OLAF ŠOLC: Neophodno nastaviti razgovore sa Putinom

MOSKVA - Nemački kancelar Olaf Šolc izjavio je danas da je neophodno nastaviti telefonske razgovore sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom....

Još priča na sličnu temu