25 C
Belgrade
utorak, 17 maja, 2022

SREĆAN RAD BOTOVI: Nakon 6 godina kreće zapošljavanje u javnom sektoru , ali samo pod ovim uslovom!

NAJČITANIJE

- Advertisement -

Zapošljavanje počinje u javnom sektoru

Beograd — Zamrzavanje zapošljavanja u javnom sektoru posle šest godina prestaje da važi.

zapošljavanje

Naime, predloženim izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu data je sloboda korisnicima javnih sredstava da primaju zaposlene na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika, bez posebnih dozvola i saglasnosti.
Ministar finansija Siniša Mali je nedavno objasnio da o novom zapošljavanju u javnom sektoru više neće odlučivati vladina komisija već same institucije, prema svojim potrebama i mogućnosti.

- Advertisement -

Ipak, ovo će biti ograničeno i to tako što će institucije moći da zaposle do 70 odsto od broja zaposlenih koji su iz te institucije otišli tokom prethodne godine.

O prijemu novozaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika iznad ovog procenta i dalje će odlučivati Komisija, na predlog nadležnog organa i uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva finansija.

„Postojala je kontrola zapošljavanja u javnom sektoru i shodno mišljenju MMF-a naša želja je bila da se sistem stroge kontrole ne olabavi već da se na neki način uredi, tako da ne treba svaki novozaposleni da ide na komisiju za zapošljavanje Vlade Srbije da bi dobio saglasnost već da se odgovornost prenese na institucije i ustanove koje zapošljavaju“, rekao je tada Mali za Tanjug.

- Advertisement -

Tako će, dodao je, od 1. januara one imati mogućnost i slobodu da zapošljavaju ukoliko im je to neophodno prema svojim poslovnim planovima i fondu plata koji mogu da obezbede. Ističe da će sa pomenutim ograničenjem od 70 odsto opet ostati indirektna kontrola, ali će institucije imati mogućnost da zaposle ljude u skladu sa svojim potrebama.

Foto: TANJUG/ ZORAN ZESTIC/bs

Od 1. januara 2021. do 31. decembra 2023. godine biće olakšano zapošljavanje na određeno i neodređeno vreme u javnom sektoru, nakon što je šest godina na snazi bila zabrana zapošljavanja u tom sektoru.

Ukupan broj zaposlenih na određeno vreme ne može biti veći od 10 odsto ukupnog broja zaposlenih na neodređeno vreme, osim uz saglasnost Vlade Srbije.

Takođe, u predlogu zakona se navodi i da će zapošljavanje biti moguće ukoliko državno preduzeće ili ustanova ima obezbeđena sredstva za plate, odnosno zarade, sa pripadajućim porezom i doprinosima za novozaposlene, kao i pod uslovima i u skladu sa procedurama predviđenim posebnim propisima.

Na koga se ograničenja ne odnose

Ograničenja se ne odnose na sudije, javne tužioce i zamenike javnih tužilaca, nastavno osoblje visokoškolske ustanove i naučno i istraživačko osoblje naučnoistraživačke organizacije akreditovane u skladu sa zakonom.

Takođe, ne odnose se ni na postavljena i imenovana lica u državnim organima i organima jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, kao i na direktore javnih preduzeća, društava kapitala, ustanova i javnih agencija čiji su osnivači Republika ili jedinice teritorijalne autonomije, odnosno lokalne samouprave.

Ograničenja se ne odnose ni na osobe sa invaliditetom u skladu sa propisima koji uređuju oblast profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

- Advertisement -
Sourceb92
- Advertisement -

Srodni članci

Ostavite komentar

Najnovije vesti