VODA VIŠE NE PRIPADA GRAĐANIMA SRBIJE: SNS doneo novi zakon, renta i iznajmljuje vodu onome ko da više novca!

Obavezno pročitajte

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su danas izmene Zakona o zaštiti prirode i Zakona o vodama.

Ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović izjavila je da je jedan od ključnih razloga za izmene zakona o zaštiti prirode odnosi se na zabranu izgradnje hidroelektrana u zaštićenim područjima čime se obezbeđuje dugoročno očuvanje prirodnih vrednosti zbog kojih je područje i proglašeno zaštićenim.

Po izmenama Zakona o vodama, vodno zemljište moći će da se daje u zakup neposrednom pogodbom „za plutajuće objekte koji su postavljeni na vodnom zemljištu na teritoriji Grada Beograda do dana stupanja na snagu tog zakona“.

- Advertisement -

Posle stupanja izmena na snagu, navedeno je u propisu, „vodno zemljište u javnoj svojini može se dati u zakup neposrednom pogodbom u slučajevima kada je to propisano posebnim zakonom, ako je to u konkretnom slučaju jedino moguće rešenje, direktnim i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava, radi vađenja rečnih nanosa za potrebe izgradnje objekata od značaja za Republiku Srbiju, izabranom izvođaču radova“.

Poslanici su danas potvrdili i Ugovor Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj o zajmu za Projekat daljinskog grejanja u Kragujevcu, kao i Sporazume Srbije sa Islandom i Švajcarskom o poljoprivrednim proizvodima.

Usvojen je i Predlog zakona koji je podnela Vlada o potvrđivanju izmena i dopuna 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 i 35 Carinske konvencije o međunarodnom prevozu robe na osnovu isprave za MDP (Karneta TIR) (Konvencija TIR, 1975).

Zabranjena izgradnja mini-hidroelektrana u zaštićenim područjima

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su danas izmene i dopune Zakona o zaštiti prirode, kojima se propisuje zabrana izgradnje mini-hidroelektrana u zaštićenim područjima, kao i izmene i dopune Zakona o vodama.
Izmenama i dopunama Zakona omogućeno je formiranje Saveta korisnika zaštićenog područja.

Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović izjavila je juče, obrazlažući izmene i dopune Zakona o zaštiti prirode, da se ovim propisom definiše načelo predostrožnosti u slučajevima kada postoji pretnja nastanka štete za zaštićeno područje i područje ekološke mreže i kada imamo nedovoljno naučnih podataka.

“U tim slučajevima nedostatak naučnih podataka neće biti uzet kao razlog za nedonošenje odluke, odlaganje ili nepreduzimanje mera za sprečavanje ugrožavanja vegetacije i prirode”, istakla je ona.

Vujović je rekla da planovi i programi koji su u pripremi, a koji mogu da imaju značajan uticaj na ciljeve očuvanja i celovitosti ekološki značajnog područja, mogu biti doneti samo nakon sprovedenog postupka ocene prihvatljivosti.

Ona je rekla da će akta o uslovina zaštite prirode za nacionalne parkove i zaštićena područja prve i druge kategorije koje proglašava Vlada donositi Ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine, a za zaštićena područja koja proglašava nadležni organ Autonomne pokrajine (AP) donosiće nadležni organ AP.

Vujović je rekla da se izmenama i dopunama ovog Zakona omogućava povećanje površine pod zaštićenim područjima i ispunjenje ciljeva definisanih Prostornim planom Srbije.

Poslanici su usvojili i izmene i dopune Zakona o vodama kojima je propisano „da se vodno zemljište u javnoj svojini može dati u zakup i neposrednom pogodbom za plutajuće objekte koji su postavljeni na ovom zemljištu na teritoriji Beograda do dana stupanja na snagu ovog Zakona“.

“Ovim Zakonom se propisuje da vodno zemljište u javnoj svojini koje se daje u zakup u postupku javnog nadmetanja ili prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja, a koje se nalazi na zaštićenom području ili području ekološke mreže, daju u zakup po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine”, rekla je Vujović ranije u Skupštini Srbije.

Vujović je rekla da su radi efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja prava i obaveza građana i zadovoljavanje njihovih potreba predloženim izmenama i dopunama Zakona o vodama pojedini poslovi iz nadležnosti Republike Srbije povereni Autonomnoj pokrajini, gradu Beogradu, jedinici lokalne samouprave i javnom vodoprivrednom preduzeću.

“Izmenama člana 10b Zakona o vodama propisuje se da se vodno zemljište izuzetno daje u zakup neposrednom pogodbom u slučajevima kada je to propisano posebnim zakonom, ako je to u konkretnom slučaju jedino moguće rešenje, direktnim, indirektnim korisnicima budžetskih sredstava u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem, izabranom izvođaču radova radi vađenja rečnih nanosa za potrebe izgradnje objekata od značaja za Republiku Srbiju, koji su na predlog Ministarstva nadležnog za poslove građevinarstva određeni aktom Vlade u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji”, rekla je ona.

Ona je rekla da se izmenama i dopunama Zakona o vodama produžava rok za određivanje granica vodnog zemljišta do 31.decembra 2023.godine.

Izmenama i dopunama Zakona o vodama usaglašavaju se rešanja iz ovog Zakona sa odrebama zakono o opštem upravnom postupku, inspekcijskom nadzoru, prekršajima, zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o javnoj svojini.

SourceDanas

4 COMMENTS

Ostavite komentar

Najnovije objave

VLADIMIR PUTIN: Vukli su nas za nos, trebalo je ranije započeti dejstva u Ukrajini

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je jedino zbog čega bi moglo da se žali to što Rusija nije...

Još priča na sličnu temu