PODGORICA PIŠE ISTORIJU: 50.000 ljudi na ulicama

U Podgorici se okupilo 50.000 ljudi. U glavni grad su peške stigli pripadnici starih crnogorskih plemena: Kuča, Merinića, Bjelopavlića, Pipera, Bratonožića i ostalih. Mnogi su stigli ispred Hrama Hristovog vaskrsenja nakon više sati pešačenja. Molebne litije krenule su sa Kruševica, Ubala Mokrina i sa Kamenog ka Podima.