Koliko će vas koštati ako vam „pauk“ odnese kola?

Obavezno pročitajte

Ukoliko vam „pauk“ odnese automobil u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, moraćete da platite značajnu sumu novca za uslugu odvoženja i smeštaja u depoima. Od težine vašeg četvorotočkaša zavise i cene i kreću se od 5.000 pa do 20.000 dinara. Postoje i dodatni troškovi, plus prekršajni nalog za nepropisno parkiranje.

To koliko ćete platiti da biste vratili vozilo koje vam je zbog nepropisnog parkiranja „pauk“ odneo na neki od svojih depoa, zavisi pre svega od veličine vozila, ali postoje i dotatni troškovi.

- Advertisement -

Beograd

U Beogradu, za odvoženje i smeštaj vozila mase do 800 kilograma cena je 6.000 dinara, za ona od 801 do 1.330 kilograma – 8.830 dinara,, za vozila od 1.331 do 1.900 kilograma moraćete da „iskeširate“ 13.245 dinara, a za ona od 1.901 kilograma i više, teretna vozila do 4 tone – 19.867 dinara.

Naknadno se naplaćuje:

Naknada za smeštaj vozila i objekata na lokacijama za prenos i čuvanje vozila, a cene takođe zavise od veličine vozila, i iznose 500, odnosno 700 dinara za svaki započeti dan.

U Beogradu „pauk“ nosi vozila na neki od pet depoa: Na Starom sajmištu, na Adi Ciganliji, u Dunavskoj ulici, u Ulici Mileve Marić Ajnštajn (tu se odvoze i vozila sa inostranim registarskim tablicama koja se prenesu na osnovu duga za dnevne karte ili neke druge osnove) i u Brodarskoj ulici (gde se smeštaju napuštena i oštećena vozila).

Ostali troškovi su:

 – doplata za rad noću (od 22 do 6 časova), rad nedeljom i za rad u dane državnih praznika specijalne dizalice 750 dinara.

– doplata za svaki pređeni kilometar specijalne dizalice preko 10 kilometara 100 dinara.

Naknada za smeštaj vozila na lokacijama za prenos i čuvanje vozila u Begradu počinje da se obračunava po isteku 72 časa od trenutka izvršenog prenosa. Usluge obuhvaćene ovim cenovnikom, plaćaju se pre preuzimanja vozila i objekata, a po ceni koja važi u momentu preuzimanja.

Nepropisno parkirane automobile sa zelenih površina JKP „Parking servis” uklanja „Zelenim paukom“. Tri dizalice, koje su simbolično obeležene za ovu akciju, svakodnevno odnose vozila koja su ostavljena na šetalištima ili ugrožavaju bezbednost pešaka u parkovima, najmlađih na dečjim igralištima, u okolini škola ili vrtića.

Кomunalna inspekcija, ako uoči prekršaj ili po prijavi građana zatekne vozilo na zelenoj površini, nalaže vlasniku vozila da isto pomeri. Ukoliko to ne učini i vozilo ostane na zelenoj površini, inspektor izdaje nalog za uklanjanje vozila, a potom „Zeleni pauk“ prenosi vozilo do najbližeg placa.

Novi Sad

Ako vam je u Novom Sadu „pauk“ odneo automobil mase do 800 kilograma moraćete da platite 5.000 dinara odnosno 6.000 ako se nalazi na posebnim površinama, za automobil od 801 do 1.330 kilograma 6.000, odnosno 9.000 dinara, za one od 1.331 do 1.900 kilograma usluga „pauka“ je 9.000, odnosno 13.500 dinara ako se radi o posebnim površinama.

Za vozila od 1.901 kilograma i više, teretna vozila do 4 tone, autobuse registrovane za 15 putnika,cena pauka je 13.5000, odnosno 20.250 sa posebnih površina.

Za usluge prenosa putničkog automobila (saobraćajna nezgoda, neispravnost i drugo.) do 20 kilometara 2.900 dinara, za usluge prenosa putničkog automobila (saobraćajna nezgoda, neispravnost i drugo. preko 20 kilometara, za svaki naredni kilometar 125 dinara.

Čuvanje vozila na depou za sve kategorije vozila, preko 24 sata za svaki dan, iznosi 184 dinara, osim za vozila od 1.901 kilograma i teža, teretna vozila do 4 tone i autobuse registrovane za 15 putnika za koje iznosi 258 dinara.

Foto: Nenad Lazić/nova.rs

Niš

Cene uklanjanja i čuvanja vozila i postavljanja uređaja kojima se sprečava odvoženje nepropisno parkiranih vozila u Nišu kreću se od 5.000 dinara do 20.000, s tim da su cene veće ako je reč o posebnim površinama.

Tako će u Nišu uklanjanje na depo vozila mase do 800 kilograma koštati 5.000 dinara, osnosno 6.000 ako se nalaze na posebnim površinama, za vozila mase od 801 do 1.330 cena je 6.000, odnosno 8.000 dinara.

Da biste uzeli svoje nepropisno parkirano vozilo od 1.331 do 1.900 kilograma koje je odneo „pauk“ moraćete da platite 8.000 dinara, a ako je reč o posebnim površinama cena je veća i iznosi 10.000 dinara.

Za uklanjanje na depo vozila od 1.901 kilograma i više, teretna vozila do 4 tone, autobusa registrovanih za 15 putnika cena je 13.500 dinara, odnosno 20.250 ako se nalazi na posebnim površinama.

Kragujevac

Slične cene su i u Kragujevcu pa ćete, da biste vratili vaš automobil, morati da platite 5.000, 8.000, 10.000, odnosno 20.000 dinara u zavisnosti od težine vašeg četvorotočkaša.

U svim ovim gradovima cena odvoženja paukom i smeštaj većih tertenih vozila onih preko 4 i 14 tona, kao i autobusa kreće se od 20.000 do 45.500 dinara.

Ostavite komentar

Najnovije objave

Kraj zapadnog sna: Niko u svetu ne može da mu parira

Uprkos nadama i prognozama Zapada da će specijalna vojna operacija u Ukrajini devastirati ruski narod i svrgnuti Putina sa...

Još priča na sličnu temu