ZABORAVLJENA ISTORIJA: Srpsko pleme u Makedoniji za koje smo zaboravili!

Obavezno pročitajte

Srpsko pleme u Makedoniji

Još je Jovan Cvijić pisao o Mijacima kao srpskom plemenu koja je opstalo na planinama današnje zapadne BJR Makedonije baveći se stočarstvom, duborezom, freskopisom itd. Zadržali su jedinstvene običaje i dijalekat koji potiču još iz Nemanjićkog perioda. Cvijić je pisao da je od Mijaka slušao o Kosovskom zavetu i njihovom istorijskom sećanju.

Među Mijacima je i dalje živo sećanje na „cara“ Lazara, govori se o „Službama“ (Slavama) i još se pevaju pesme u kojima se slavi ovo doba srpske istorije. Mijaci pričaju da je njihov vojvoda Damjan 1389. sa svojom vojskom pošao u boj na Kosovo sa južne strane i iza leđa Turaka se priključio sastavu srpske vojske pod komandom kneza Lazara.

MAKEDON,
Zaboravljeno Makedonsko pleme

Među Mijacima postoji i živo sećanje o zidanju srpskog manastira Hilandara na Svetoj Gori za koga tvrde da su ga oni izgradili. Gaje posebno sećanje o Kraljeviću Marku, za koga kažu da je rodom „od Legen-grad“ čije se ruševine nalaze iznad torbeškog sela Prisojnice.
Na slici vidite Mijake početkom 20. veka u svom manastiru Sv. Jovana Bigorskog

- Advertisement -

Svaka mijačka porodica gaji jedinstven srpski običaj Krsnu Slavu tj. „Službu“, a središte duhovnog života je manastir Sv. Jovana Bigorskog koji potiče još iz 11. veka. Cvijić je pisao da sve što postoji u tom manastiru je u nacionalnom smislu vezano za srpsku istoriju, i ako je teritorijalno vezano za Makedoniju.

Manastir Sv. Jovana Bigorskog poseduje veoma stari pomenik u kome je zapisana istorija samog manastira i u kojoj se pominju samo srpski vladari iz loze Nemanjića i srpski arhiepiskopi. Isto tako manastirski živopis na spoljašnjim zidovima oslikan je u potpunosti srpskim vladarima sve do Kosovske bitke. Te freske je radio freskopisac iz Lazaropolja.

Uz to, istorija manastira Sv. Jovana Bigorskog, kao i samih Mijaka, odiše večitom borbom za svoju slobodu i samostalnost od Turaka i Bugara. Od početka su gajili otpor prema bugarskoj egzarhiji i njenim pokušajima nametanja crkvenog života i uspeli su da sačuvaju sve srpske starine kojih je bilo u njihovom središnjem manastiru i njihovoj teritoriji.

Ostavite komentar

Najnovije objave

MILOŠ VUČEVIĆ: Do 14 sati završićemo raspoređivanje jedinica, nadamo se političkom rešenju

Ministar odbrane Miloš Vučević izjavio je da će se do 14 časova završiti potpuno raspoređivanje formacija jedinica, u skladu...

Još priča na sličnu temu