EPS duguje 1, 5 milijardi evra (FOTO)

Obavezno pročitajte

EPS duguje 1, 5 milijardi evra – to dugovanje predstavlja deo hitnog zajma za oporovak koji je Republika Srbije, kao zajmoprimac, uzela od Međunarodne banke za obnovu i razvoj IBRD 9, oktobra 2014. godine i stavila na raspolaganje „Elektroprivredi Srbije“. Faktički, to je ukupni dug svih javnih preduzeća u Srbiji.

Jedan od poslanika Skupštine Srbije, postavio je pitanje (dopis) Akcionarskom društvu „Elektroprivreda Srbije“ u vezi sa zaduženjem EPS AD. Uvidom u pomenuti dopis, kako Direktno rs. saznaje, po preseku stanja na dan 30. aprila ove godine, ukupno stanje duga po osnovu glavnice kredita , preračunato po srednjem kursu NBS , iznosi 167.416.985.642.34dinara.

- Advertisement -

 Odgovor EPS FOTO: Privatna arhivaOdgovor EPS FOTO: Privatna arhiva

Naime, po važećim ugovorima, poslednja rata kredita EPS AD Beograd dospeva 1. maja 2044. godine po sporazumu o dugoročnom zajmu za realizaciju projekta “ Projekat hitne sanacije od poplava – Podrška energetskom sektoru“. To dugovanje predstavlja deo hitnog zajma za oporovak koji je Republika Srbije, kao zajmoprimac, uzela od Međunarodne banke za obnovu i razvoj IBRD 9, oktobra 2014. godine i stavila na raspolaganje „Elektroprivredi Srbije“.

Faktički, to je ukupni dug svih javnih preduzeća u Srbiji.

Ostavite komentar

Najnovije objave

Kraj zapadnog sna: Niko u svetu ne može da mu parira

Uprkos nadama i prognozama Zapada da će specijalna vojna operacija u Ukrajini devastirati ruski narod i svrgnuti Putina sa...

Još priča na sličnu temu