EKSKLUZIVNO: Detaljna optužnica protiv Dijane Hrkalović!

Obavezno pročitajte

Portal Slavija Info preko nezvaničnih ali pouzdanih izvora došao je u posed optužnice protiv Dijane Hrkalović i ljudi koji su sarađivali sa njom. Već danima mediji prenose tabloidne vesti o Dijani Hrkalović, i pogađaju opšta mesta ali svi izbegavaju da prenesu ono glavno.

Optužnicu prenosimo u celosti:

Na osnovu člana 43. stav 2. tačka 5. u vezi članova 495. i 499. stav 1. ZKP, a u vezi člana 2. tačka 3., člana 3. tačka 2. i člana 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, zbog postojanja opravdane sumnje, podnosim:

OPTUŽNI PREDLOG

- Advertisement -

Protiv:

DIJANE HRKALOVIĆ (JMBG …….), od oca …………….., rođene 18.07.1987. godine u Beogradu, sa prijavljenim prebivalištem u Beogradu, u ul ……………………………………., državljanke Republike Srbije, pismene, završila Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, neudata, bez dece, bez nepokretne imovine, nezaposlena, neosuđivana, ne vodi se krivični postupak za neko drugo krivično delo, nalazila se u pritvoru po rešenju sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu, Posebnog odeljenja KPP-PO1 br. 37/21 od 15.10.2021. godine, koji joj se računa od 15.10.2021. godine u 17.00 časova, kada je lišena slobode, do 10.12.2021.godine kada joj je pritvor ukinut rešenjem Višeg suda u Beogradu, Posebnog odeljenja Kv.PO1 br.569/21,

DEJANA MILENKOVIĆA (JMBG …………), od oca …………………., rođenog 23.10.1979. godine u Prokuplju, ………………………………., državljanina Republike Srbije, pismenog, po zanimanju policijski službenik, završio Policijsku akademiju, oženjen, otac dvoje maloletne dece, neosuđivan, poseduje porodičnu kuću i automobil, kao i nasledstvo od oca po ostavini, ne vodi se krivični postupak za neko drugo krivično delo, i

MILORADA ŠUŠNJIĆA (JMBG ………..), …………………, rođenog 26.01.1979. godine u Somboru, sa prijavljenim prebivalištem u ……………………., pismenog, po zanimanju policijski službenik, završio Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, oženjen, otac dvoje maloletne dece, neosuđivan, poseduje porodičnu kuću na adresi stanovanja i automobil, ne vodi se krivični postupak za neko drugo krivično delo,

ŠTO SU :

Okr. Dijana Hrkalović i okr. Dejan Milenković

U periodu od 13.02.2017. godine do 27.03.2018. godine, u Beogradu okr. Dijana Hrkalović, koristeći službeni položaj sekretara UKP-a MUP-a RS, a zatim i službeni položaj državnog sekretara MUP-a RS, na koje je postavljena Rešenjem Vlade RS 119-694/2017 od 20.07.2017. godine, u uračunljivom stanju, svesna svog dela, i njegove zabranjenosti čije je izvršenje htela, u nameri da se ne izvrše službene radnje koje bi se morale izvršiti, posredovala, tako što je izdavala nezakonite naloge, neposredno i telefonskim putem okr. Dejanu Milenkoviću, načelniku Službe za specijalne istražne metode, Uprave kriminalističke policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, da se nadležnom sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu i postupajućem tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, ne dostavlja izveštaj i prikupljeni materijal Službe za specijalne istražne metode od 14.02.2017. godine nastao pretresom uređaja za automatsku obradu podataka i opreme ¬– mobilnih telefona i SIM kartica oduzetih od osumnjičenog Veljka Belivuka i drugih osumnjičenih, po naredbi sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu KPP-Pov br. 155/17 od 08.02.2017. godine, u krivičnom postupku koji su vodili Više javno tužilaštvo u Beogradu za krivično delo teško ubistvo iz čl. 114. KZ, izvršeno, dana 30.01.2017 godine u Beogradu, na štetu sada pok. Vlastimira Miloševića iz Beograda, a zatim i Viši sudu u Beogradu, dok ona to ne odobri, već da se prikupljeni dokazi predaju njoj, što je okr. Dejan Milenković prihvatio, pa je iskorišćavanjem službenog položaja i službenih ovlašćenja, kao i prekoračenjem svojih službenih ovlašćenja načelnika SSIM-a, suprotno svojoj obavezi propisanoj odredbama ZKP, bez postojanja zakonskih uslova, protivpravno, i pored više usmenih i pismenih urgencija organa krivičnog postupka, Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i Višeg suda u Beogradu, odbijao da im dostavi izveštaj i prikupljeni materijal SSIM-a, i izdavao naloge policijskim službenicima SSIM-a UKP, MUP RS, najpre Nikoli Raičkoviću da prikupljene elektronske dokaze i izveštaj nareže na dva DVD medijuma i da ih dostavi njemu, nakon čega ih je on predao Dijani Hrkalović na njen zahtev, a zatim da Nikola Raičković sa svojih računara izbriše sve tragove koji su ukazivali da je radio taj predmet, i potom elektronski oblik izveštaja dostavi Andreju Miletiću na hard disku zajedno sa telefonima, da bi nakon prijema Andrej Miletić po nalogu okr. Dejana Milenkovića izveštaj i telefone držao u svom radnom stolu, sve do 27.03.2018. godine kada mu je okr. Dejana Milenkovića, postupajući po nalogu okr. Dijane Hrkalović, naredio da se izveštaj i telefoni dostave predsedniku sudećeg veća Višeg suda u Beogradu, na koji način je znatno otežano dokazivanje u sprovedenom krivičnom postupku i pribavljena korist okrivljenima u vidu povoljnijeg krivično-pravnog položaja.

U maju mesecu 2018. godine u Beogradu, okr. Dijana Hrkalović, koristeći službeni položaj državnog sekretara MUP-a RS, u uračunljivom stanju, svesna svog dela i njegove zabranjenosti, čije izvršenje je htela, u cilju da se ne izvrši službena radnja koja bi se morala izvršiti, a radi svoje krivičnopravne zaštite, nakon što ju je okr. Dejan Milenković, Načelnik Službe za specijalne istražne metode, UKP MUP-a RS, obavestio da se na audio i video materijalu nastalom u restoranu „Pica bar“ u ulici Mutapova br. 5 u Beogradu, primenom posebnih dokaznih radnji na osnovu naredbe sudije za prethodni postupak Posebnog odeljenja, Višeg suda u Beogradu, Pov.Po1 br.608/18 od 02.03.2018. godine, prema sada pok. Dragoslavu Miloradoviću iz Beograda, dana 17.05.2018 godine, u razgovoru sa advokatom, sada pok. Dragoslavom Ognjanovićem iz Beograda, nalazi i deo audio i video zapisa u kome Dragoslav Ognjanović govori Dragoslavu Miloradoviću: ,, da se okr. Dijana Hrkalović sastaje sa Darkom Elezom“, osuđivanim za krivična dela iz oblasti organizovanog kriminala, da se pominje ,,Velja i njena igranka, da je ostalo dva od sedam mesta, da je ona radila na tome, a da sto advokata to nije moglo“, jer je od prikupljenih snimaka sa ukupno sedam kamera video nadzora, okr. Dijana Hrkalović uklonila snimke sa dve kamere, da u negativnom kontekstu sagovornici komentarišu njeno nedolično ponašanje intimne prirode, da ona ima ,,psihoze“ i da je ,,drži slinavi“, posredovala, tako što je izdala nalog okr. Dejanu Milenkoviću da izbriše deo snimljenog materijala koji sadrže komentare o njoj, što je okr. Dejan Milenković u uračunljivom stanju, svestan svog dela i njegove zabranjenosti, čije je izvršenje hteo, koristeći svoj službeni položaj, prihvatio i izdao nezakonit nalog policijskom službeniku SSIM-a UKP, MUP RS Slobodanu Kneževiću da iz dokaznog materijala u prisustvu NN lica koga je poslala okr. Dijana Hrkalović, u službenim prostorijama Službe za specijalne istražne metode obrišu elektronske zapise sa službenog računara, delove video i audio zapisa u trajanju od 39 minuta i 22 sekunde, odnosno uništi deo audio i video snimka, pribavljenog po naredbi sudije za predhodni postupak, i da se snimak skraćene verzije dostavi sudiji za prethodni postupak Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu, čime je pribavio korist okr. Dijani Hrkalović u vidu zaštite ličnog i profesionalnog integriteta i krivičnog gonjenja.

Okrivljeni Dejan Milenković

Neutvrđenog dana, krajem maja i početkom juna meseca 2019. godine u Beogradu, u svojstvu načelnika Službe za specijalne istražne metode, Uprave kriminalističke policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, u uračunljivom stanju, svestan svog dela i njegove zabranjenosti, čije izvršenje je hteo, u cilju da se ne izvrši službena radnja koja bi se morala izvršiti, a radi zaštite ugleda tada ministra unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije, Nebojše Stefanovića i njegovog oca, sada pok. Branka Stefanovića, koristeći svoj službeni položaj, izdao nezakonit nalog, policijskim službenicima SSIM-a UKP, MUP-a RS Darku Stefanoviću i Milenku Mosuroviću da unište celokupan audio i video materijal, nastao dana 28.05.2019. godine u restoranu „Maksim“ u Beogradu, kada je primenom posebnih dokaznih radnji, tajni nadzor i snimanje komunikacija i tajnog praćenje i snimanja, po naredbi sudije za prethodni postupak Posebnog odeljenja, Višeg suda u Beogradu, Pov – Po1 125/19 od 25.04.2019. godine, snimljen Igor Braunović, direktor JP „Srbijašume“ koji se nalazio pod operativnom obradom Odeljenja za borbu protiv korupcije UKP MUP-a RS, sa sada pok. Brankom Stefanovićem u razgovoru o kupovini 15 hektara zemljišta na Divčibarama za 25.000 eura, pa je policijski službenik SSIM-a, Milenko Mosurović postupajući po nalogu okr. Dejana Milenkovića, sa službenog računara izbrisao celokupan audio i video materijal snimljen u restoranu ,,Maksim“, u Beogradu ul. Đure Daničića 4 i tako pribavljeni dokazni materijal (audio i video snimak komunikacije), suprotno odredbi čl. 170. ZKP, nije dostavljen nadležnom sudiji za prethodni postupak Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu, Tužilaštvu za organizovani kriminal, niti nosiocu operativnog postupanja, Odseku za borbu protiv korupcije Novi Sad, na koji način je pribavio korist Nebojši Stefanoviću i sada pok. Branku Stefanoviću, a nadležnom Tužiocu za organizovani kriminal onemogućio uvid u sve prikupljene dokaze, radi donošenja pravilne i zakonite javnotužilačke odluke.

Okr. Dijana Hrkalović i okr. Milorad Šušnjić

U periodu od 01.12.2017. godine do 30.05.2019. godine u Beogradu i Novom Sadu, okr. Dijana Hrkalović, koristeći službeni položaj Državnog sekretara MUP-a RS, u uračunljivom stanju, svesna svog dela i njegove zabranjenosti, čije izvršenje je htela, a nakon krivične prijave ošt. Želimira Kreštalice iz Novog Sada, podnetu 01.12.2017. godine PU Novi Sad o pretnjama koje mu upućuje Darko Elez i poruka sa zahtevom da mu ustupi građevinsku parcelu u Sarajevu, bez postojanja zakonskih uslova, protivpravno i fiktivno, u cilju krivično pravne zaštite Darka Eleza osuđivanog za najteža krivična dela protiv života i tela i imovine, u svojoj kancelariji u Beogradu posredovala, tako što je usmeno naložila okr. Miloradu Šušnjiću načelniku PU Novi Sad, da fiktivno otvori operativnu obradu i primeni posebne dokazne radnje, tajni nadzor komunikacije i tajno praćenje i snimanje nad Elez Darkom, koje službene radnje suprotno zakonskim uslovima se ne bi smele izvršiti, što je okr. Milorad Šušnjić, u stanju uračunljivosti, svestan svog dela i njegove zabranjenosti, čije izvršenje je hteo, i prihvatio, pa je u periodu od 01.12.2017 godine sve do 21.09.2020 godine, kada je razrešen dužnosti načelnika PU Novi Sad, iskorišćavanjem službenog položaja i službenih ovlašćenja načelnika PU Novi Sad, protivpravno i fiktivno, izdao naredbu policijskim službenicima PU Novi Sad da otvore operativnu obradu i podnose inicijative za primenu posebnih dokaznih radnji tajni nadzor komunikacije i tajno praćenje i snimanje nad Elez Darkom, sprečavajući policijske službenike da osim dokazne radnje tajni nadzor komunikacije primene prema Darku Elezu bilo koju drugu dokaznu radnju, iako je sudskim naredbama određeno i tajno praćenje i snimanje i istovremeno naložio da se otvori operativna obrada i prema ošt. Želimiru Kreštalici, bez postojanja zakonskih uslova propisanih čl. 161. i 162. ZKP, i dana 07.12.2017 godine naložio da se stavi više predloga nadležnom Višem javnom tužiocu u Novom Sadu za primenu posebnih dokaznih radnji u kojima su navedeni neistiniti osnovi sumnje da oštećeni Kreštalica, zajedno sa Ždrale Đorđem višestrukim povratnikom u izvršenju najtežih krivičnih dela sa elementima nasilja, planira da liši života Elez Darka, da je za izvršenje krivičnog dela teško ubistvo iz čl. 114 KZ prema Elez Darku, obezbedio logistiku, novac, vozila, oružje i stanove za skrivanje izvršilaca, a nakon preuzimanja od strane PU Novi Sad druge krivične prijave koju je ošt. Želimira Kreštalice podneo PS Futog dana 16.07.2018. godine za krivično delo ugrožavanje sigurnosti iz člana 138 KZ-a, iskorišćavanjem službenog položaja zabranjivao i sprečavao preduzimanje službenih radnji i mera od strane Odeljenja kriminalističke policije PU Novi Sad, da se pronađe učinilac krivičnog dela, da se otkriju i obezbede tragovi i predmeti krivičnog dela koji mogu biti od koristi za uspešno vođenje krivičnog postupka po krivičnoj prijavi oštećenog, koja se po njegovom nalogu sa zakašnjenjem od osam meseci nakon podnošenja, dostavljena nadležnom OJT u Novom Sadu, dana 15.03.2019. godine, nalagao policijskim službenicima PU Novi Sad da ne postupaju po zahtevima i urgencijama OJT u Novom Sadu i Sektora unutrašnje kontrole MUP-a koji je zahtevao izveštaje o postupanju po podnetoj prijavi povodom pritužbi oštećenog i nalagao da se fiktivno u izveštajima upućenim tužilaštvu prikazuje da je rad po predmetnoj krivičnoj prijavi u toku pri čemu je naložio da se zahtev za listing za telefonski broj sa koga su upućene pretnje ošt. Želimiru Kreštalici, radi identifikacije lica koje upućuje pretnje oštećenom, podnese nakon proteka godinu dana od dana dobijenih pretećih poruka telefonskim putem, i to dana 22.07.2019. godine , obzirom da je shodno čl.128. Zakona o elektronskim komunikacijama, operater dužan da zadržane podatke o telefonskom saobraćaju čuva 12 meseci i tako onemogućio da se utvrdi identitet lica koje upućuje preteće poruke oštećenom, pa je u toku 2018 godine ošt. Želimira Kreštalicu, bez pravnog osnova i bezbednosnih razloga, uveo u policijsku evidenciju NIK (nadzor i kontrola), iako protiv Kreštalice nisu podnošene krivične prijave, niti je imenovani osuđivano lice, na koji način je teže povredio prava Želimira Kreštalice propisana Ustavom Republike Srbije, na život, fizički i psihički integritet, slobodu i bezbednost.

čime je okrivljena Dijana Hrkalović izvršila krivično delo trgovina uticajem u produženom trajanju iz člana 366. stav 3. KZ u vezi člana 61. KZ,

okrivljeni Dejan Milenković krivično delo zloupotreba službenog položaja u produženom trajanju iz člana 359. stav 1. KZ u vezi člana 61. KZ, a

okrivljeni Milorad Šušnjić krivično delo zloupotreba službenog položaja iz člana 359. stav 1. KZ.

P R E D L A Ž E M

Da se pred Višim sudom u Beogradu – Posebnim odeljenjem zakaže i održi javni glavni pretres na koji pozvati:

– Tužioca za organizovani kriminal

– Okrivljene Dijanu Hrkalović preko Uprave Okružnog zatvora u Beogradu, Dejana Milenkovića sa adrese ul. Avalska br.142m, Beograd, Železnik i Milorada Šušnjića sa adrese ul. Trešnjina broj 9, Sremska Kamenica.

– Branioce okrivljenih

– Svedoke: Rista Vujovića, preko MUP-a RS, PU Pančevo, Andreja Miletića, preko MUP-a RS, UKP, Službe za primenu posebnih dokaznih radnji, Nikolu Raičkovića, preko MUP-a RS, UKP, Službe za primenu posebnih dokaznih radnji, Darka Stefanovića, preko MUP-a RS, PU Pančevo, Milenka Mosurovića, preko MUP-a RS, UKP, Službe za primenu posebnih dokaznih radnji, Marijanu Tasić, preko MUP-a RS, Sektora unutrašnje kontrole, Odeljenja za tajnu pratnju i tehničku podršku, Slobodana Kneževića, preko MUP-a RS, UKP, Službe za primenu posebnih dokaznih radnji, Želimira Kreštalicu sa adrese ul. Novosadski put 115 Veternik, Gorana Radonjića preko MUP-a RS, PU Novi Sad, Bojana Ivkovića preko MUP-a RS, Sektora unutrašnje kontrole, Odsek u Novom Sadu, Nikolu Avramovića preko MUP-a RS, Službe zabezbednost i zaštitu podataka, Slobodana Drmanca preko MUP-a RS, UKP, Službe za borbu protiv droga, Odsek Novi Sad, Jagodu Rovčanin preko MUP-a RS, PU Novi Sad, Uglješu Nikića preko MUP-a RS, PU Novi Sad, Daria Anušića preko MUP-a RS, PU Novi Sad, PU Futog, Dalibora Elijaša preko MUP-a RS, PU Novi Sad, PU Futog, Božidara Drobnjaka preko MUP-a RS, PU Novi Sad, Biljanu Barbarić preko MUP-a RS, PU Novi Sad, Dejana Kovačevića preko MUP-a RS, direkcije policije, Darka Lukovića preko MUP-a RS, PU za grad Beograd, Uprave saobraćajne policije, Nikolu Golubovića preko MUP-a RS, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, Odsek Novi Sad i Milića Mojovića preko MUP-a RS, DP, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije.

BONUS VIDEO

1 COMMENT

Ostavite komentar

Najnovije objave

VLADIMIR PUTIN: Vukli su nas za nos, trebalo je ranije započeti dejstva u Ukrajini

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je jedino zbog čega bi moglo da se žali to što Rusija nije...

Još priča na sličnu temu