Istorija

Istorija se bavi događajima iz prošlosti koje imaju uticaj na sadašnja dešavanja i koja se odnose na čoveka kao društveno biće!