SNS MORA DA NAMIRI BOTOVE PRED IZBORE: RTV dobija 900 miliona dinara!

Obavezno pročitajte

Radio-televizija Vojvodine u toku 2021. godine dobiće 900 miliona dinara državne pomoći za realizaciju osnovne delatnosti. Pomoć se od strane Pokrajinskog sekretarijata za kuluturu RTV-u prenosi u 12 jednakih rata. Komisija za kontrolu državne pomoći donela je rešenje kojim se utvrđuje postojanje državne pomoći koja se dodeljuje za realizaciju osnovne delatnosti Javne medijske ustanove „Radio-televizija Vojvodine“. U rešenju se navodi da je državna pomoć usklađena sa pravilima za dodelu državne pomoći.

Ugovor o finanisranju zaključen je između Pokrajinskog sekretarijata i RTV-a.

Komisija je navela u rešenju da je Vlada u januaru dala saglasnost Ministarstvu kuluture i informisanja da radi finansiranja osnovne delatnosti Javne medijske ustanove „Radio-televizija Vojvodine“, izvrši prenos sredstava Autonomnoj pokrajini Vojvodini u iznosu od 900 miliona dinara, piše Nova ekonomija.

- Advertisement -

Nakon toga su Ministarstvo kulture i Pokrajinska vlada su zaključili Ugovor o prenosu sredstava, a potom su i Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama i RTV su zaključili su Ugovor o finansiranju.

Taj Ugovor je, kako piše u rešenju, zaključen pre nego što je Komisija za kontrolu državne pomoći ocenila postojanje i usklađenost predmetne državne pomoći, pa je radi utvrđivanja pravilnog i potpunog činjeničnog stanja Komisija pokrenula prethodni postupak u vezi sa dodelom sredstava.

Tada je naloženo Pokrajinskom sekretarijatu da dostavi informacije i podatke koji nedvosmisleno ukazuju na tačan iznos sredstava koji je dodeljen RTV-u.

Ugovorom o finansiranju se predviđa da Pokrajinski sekretarijat državnu pomoć u iznosu od 900 miliona dinara obezbeđuje i isplaćuje u dvanaest jednakih mesečnih rata u toku 2021. godine u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta.

RTV se obavezuje da kroz svoje programske sadržaje, između ostalog, ostvaruje istinito, blagovremeno, potpuno, nepristrasno i profesionalno informisanje građana i omogućavanje slobodnog formiranja i izražavanja mišljenja slušalaca i gledalaca na teritoriji Srbije, autonomne pokrajine i lokalne samouprave.

Takođe obavezuje se na poštovanje sloboda, demokratskih vrednosti i institucija i unapređivanje kulture javnog dijaloga, poštovanje privatnosti, dostojanstva, ugleda, časti i drugih osnovnih prava i sloboda, podsticanje pluralizma političkih, verskih i drugih ideja.

Kako bi RTV mogao da realizuje sve navedene aktivnosti, u rešenju se navodi da se Pokrajinski sekretarijat obavezuje da obezbedi sredstva, koja će nakon podnošenja zahteva RTV biti preneta u dvanaest jednakih rata.

Prema dostavljenom Planu poslovanja RTV-a sa prvom izmenom za 2021. godinu iz januara 2021. godine projektovan je prihod u iznosu od 2,26 milijarde dinara na ime takse, kao i prihod u iznosu do 900 miliona dinara iz budžeta, piše u Ugovoru o finansiranju. Radio-televizija Vojvodine dobiće od države i 25 miliona dinara za Projekat digitalizaciije audio-vizuelnog materijala.

Ostavite komentar

Najnovije objave

Kraj zapadnog sna: Niko u svetu ne može da mu parira

Uprkos nadama i prognozama Zapada da će specijalna vojna operacija u Ukrajini devastirati ruski narod i svrgnuti Putina sa...

Još priča na sličnu temu