INSTAGRAM najavio opciju koja bi mogla da pomogne korisnicima sa lošim vidom – Informer
https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.3/html5shiv.min.js
https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js

//rs.adocean.pl/files/js/ado.js

/* (c)AdOcean 2003-2015 */
if(typeof ado!==”object”){ado={};ado.config=ado.preview=ado.placement=ado.master=ado.slave=function(){};}
ado.config({mode: “old”, xml: false, characterEncoding: true});
ado.preview({enabled: true, emiter: “rs.adocean.pl”, id: “WrI3gCReJvUOQoGs1cYCXGDNLReHYebXQ5l1IsHag6T.57”});

/* (c)AdOcean 2003-2015, MASTER: informer.rs.Informer.rs.Informer.rs.Zivot.Hitech */
ado.master({id: ‘WRzlAbEhLQOyucpkGZ1dD8HyY_dPXBK5l7Vm4fob2gT..7’, server: ‘rs.adocean.pl’ });

https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-58846877-1

window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag(‘js’, new Date());

gtag(‘config’, ‘UA-58846877-1’);

Shutterstock

INSTAGRAM najavio opciju koja bi mogla da pomogne korisnicima sa lošim vidom

Instagram je najavio opciju koja bi mogla da pomogne onim korisnicima koji imaju određena oštećenja vida

Instagram je najavio opciju koja bi mogla da pomogne onim korisnicima koji imaju određena oštećenja vida, a u vezi je sa sistemom za opisivanje fotografija koji je podržan tehnologijom veštačke inteligencije.

Opisi koji omogućavaju ovu funkciju poznati su kao "alt text",, te se već koriste širom interneta u različite svrhe, da bi sada stigli i na Instagram. Korisnici će moći da samostalno unose opise za svoje fotografije da bi oni koji koriste čitač teksta mogli što bolje da ih dožive. U slučaju da neka fotografija nema odgovarajući opis, Instagram će automatski pokretati tehnologiju za prepoznavanje objekata, koja omogućava audio opis onoga što se nalazi na nekoj fotografiji.

Fejsbuk već nekoliko godina koristi AI sistem koji je zadužen za opisivanje fotografija slepima, a očekuje se da ovakvi sistemi u budućnosti postanu još korisniji, a kako se budu razvijali, te dobijali nove opcije.

https://cdn.midas-network.com/Widget/IndexAsync/7?portalWidgetId=334